Az esős időszak beköszöntével egyre több helyen jelent gondot a csapadékvíz elvezetése. Az ingatlantulajdonosok feladata a házuk előtti árkok tisztántartása annak érdekében, hogy a víz ne a házak udvarában, pincéjében, garázsában kössön ki.

A globális felmelegedés következtében kialakult szélsőséges időjárásnak köszönhetően az elmúlt években, a rövid időn belül lehulló jelentős mennyiségű csapadék világviszonylatban nagy gondokat okoz a lakosság számára. Ez a probléma komoly vízelvezetési nehézségeket okoz városunk területén is.

Jogszabályi előírások az alábbiak szerint szabályozzák az ingatlan tulajdonosok kötelességeit az ingatlan előtti közterületek kezelésével kapcsolatban.

Az 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. §. (1.) bekezdése és Balassagyarmat Város Önkormányzatának 20/2001. (V.25.) számú rendelet 6. §. (15.) bekezdése alapján az ingatlan használója (tulajdonosa, kezelője) köteles gondoskodni az ingatlan előtti terület tisztántartásáról, a járdaszakasz melletti árok és ennek műtárgyai ápolásáról, tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Ezek a jogszabályok azonban önmagukban nem elégségesek a vízelvezetési gondok megszüntetéséhez.

Az Önkormányzat elkötelezett a problémák kezelésében. Anyagi és technikai lehetőségei szerint igyekszik a meglévő vízelvezetési rendszereket karbantartani, felújítani több évre előre tervezett ütemterv szerint.

Ennek a programnak a keretein belül került sor 2020. évben az északi fő gyűjtőcsatorna kitisztítására, a Madách ligetben a zárt csapadékvíz-elvezető rendszer víznyelő aknáinak átmosására, a Baross Gábor utca, Mártírok utca és Damjanich utca közötti szakaszán az út melletti szikkasztó, vízelvezető árok rendbetételére.

A munkálatokat az Önkormányzat az idén is folytatja, de annak érdekében, hogy a város csapadékvíz-elvezető rendszere be tudja tölteni funkcióját, szükséges, hogy az ingatlan tulajdonosok is közreműködjenek az ingatlanuk előtti nyílt vízelvezető árkok és átereszek tisztántartásáról a csapadékvíz zavartalan lefolyásáról. Ezzel nagymértékben hozzájárulhatunk saját és szomszédos ingatlanok védelméhez, és egy élhetőbb környezet létrehozásához.

Tartsuk rendben az ingatlanunkat és környékét! Tegyünk mindannyian annak érdekében, hogy ne a víz legyen az úr!

Zábrádi Dorottya