Folynak már az előkészületek a Segítő Szűz processzió és ünnep megszervezésére a Bosco Szent János Szalézi Plébánián. Május 29-én, szombat délután valósul majd meg.

Don Bosco, a Szalézi rend alapítója Máriát Keresztények Segítsége fenséges címmel szerette megszólítani, melybe egész programja belesűrűsödött: az ifjúság megmentése Szűz Mária által. A Szent Szűz hatalmas közbenjáró erejének alapja az ő Istenanyaságának dogmája.

A rendszerváltoztatás fordulatával élve a szaléziak visszatértek Balassagyarmatra, és 1991. augusztusában megkezdődtek a rendház megújításának munkálatai. Ezt Horváth János építési vállalkozó munkanaplója tanúsítja. Halász István és Vendrey Gábor szalézi atyák a következő év májusára pedig már megrendezték az ünnepet, melyen azóta is rengetegen vesznek részt, hogy kérjék az Égi Édesanya közbenjárását, támogatását, bátorítását életükre és hozzátartozóikra. Az első években Budapestről hozták el a hordozható Mária-szobrot. Azután Trizna Lajos saját költségén elkészíttette hársfából a szalézi templom oltárképén látható Boldogasszony szoboralakját pécsi művész munkájával.

Azóta már a plébánia saját Mária a kis Jézussal szobra ékesíti az évenkénti Segítő Szűz menetet és a szentmise helyszínét. Az ünnep szépen összekapcsolja a Szentháromság és a Szalézi egyházközségeket, a menet mindig a nagytemplomból indul, majd a Rákóczi, Kossuth és Ady utakon haladva éri el a szaléziakat. Keresztények Segítsége összekapcsolja a nemzedékeket is, mivel a szalézi plébánia nagy hangsúlyt fektet rá, hogy minél több fiatal vegyen részt a programon. Az ünnep térségi összetartozást is képvisel. Jó néhány éven át a nagykürtösi fóvós zenekar közreműködött, és Varsánytól Herencsényen, Cserháthalápon át Patvarcig a térség számos települése képviselteti magát. A szalézi plébánia szabadtéri oltáránál ünnepi szentmise teszi lehetővé, hogy a hívek befogadják Krisztust égi tanítása és az Oltáriszentség által. Megható a hívek segítségkérő, hálaadó ájtatossága, búcsúzó szoborérintése a szalézi Máriánál.

Idén különös jelentősége van az ünnepnek, hogy a Szűzanya közbenjárjon, és a karján ülő Jézus megáldja népét, egész Balassagyarmatot, hogy megújulva és a jövőbe vetett reménnyel új egészségre támadjunk.

Dr. Limbacher Gábor