Balassagyarmat Önkormányzata az állatvédelmi törvény előírása alapján ebösszeírást végez. A balassagyarmati kutyatartók július 15-ig kötelesek az „Ebösszeíró adatlap”-ot kitölteni és az önkormányzathoz visszajuttatni.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban állatvédelmi tv.) alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Balassagyarmat Város Önkormányzata az állatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve 2021. június 15. és 2021. július 15. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

A nyomtatvány kitöltésével 2021. július 15.-ig teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás.

Az ebösszeíráshoz szükséges nyomtatványok beszerezhetők:

A Balassagyarmati Városháza portáján a járványügyi szabályok betartásával.

 vagy elektronikus úton letölthető a https://balassagyarmat.hu/hirdetmenyek/ oldalról

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

-Levélben: 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 12.

-Személyesen Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtő ládába elhelyezve.

-Elektronikus levélcímre (aláírva szkennelt formában) ebosszeiras@balassagyarmat.hu címre.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget az állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31) Korm. rendelet szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30.000.-Ft.