Két évtizedes önzetlen tevékenység után visszavonul a Memento Mori Temetői Alapítvány Kuratóriumának elnöke, Horthy István. Káplár András alapító mond köszönetet a tartalmas húsz esztendőért.

– Húsz éve, 2001 februárjában a balassagyarmati Római Katolikus temető kezelésére a tulajdonossal, a Római Katolikus Egyházközséggel karöltve, megalapítottam a Memento Mori Temetői Alapítványt – idézi fel Káplár András. – A Kuratórium elnöki tisztét az Egyházközség világi elnöke, Horthy István vállalta. A kuratórium tagja Herczeg Hajnalka, akkori alpolgármester asszony lett, akinek ezúton mondok köszönetet eddigi önzetlen munkájáért, amit a jövőben is folytat. Köszönet illeti a felügyelő bizottság tagjait is, nevezetesen: Juhászné Gajzinger Ágnest, + Dr.Tományi Csabát, Pulay Lászlót, Reznicsek Ferencet. Egészségi okokból Horthy István lemondott elnöki tisztségéről, akinek vezérletével  Alapítványunk a temető kezelésében látványos eredményeket tud felmutatni.

A legfontosabbak: Ravatalozó tetőfelújítás, előtető építés, Sírhelyek feltérképezése, számítógépes nyilvántartása, Kerítés, Szilárd burkolatú út, Kistemetői sittlerakó felszámolása, Szeméttárolók rendszeres ürítése (aminek egyharmada sajnos lakossági szemét!). A fűnyírást az idei évtől alvállalkozó végzi.

Kedves István!

Köszönöm neked a veled együtt eltöltött 20 évet! Ismered töviről-hegyire a temetővel kapcsolatos napi problémákat. Példát mutattál ebben az önző, énközpontú, feszültségekkel teli világban. Képes voltál egyéni érdeket “tárgyalás útján”  meg- és kibeszélni! Hatottál az emberekre, nyugodt, megfontolt stílusoddal! Balassagyarmaton nincs még egy ember, aki így ismerné a múltat, aki tudja, szinte minden, a temetőben nyugvó ősünkről, mit tett városunkért, mit tett a közért. Te az Ő példájukat követve tetted, teszed a dolgod – a sustorgókra fittyet hányva -, egy fillér fizetség nélkül, önzetlenül.  Városunk vezetése ezt elismerve 2015-ben  Pro Urbe díjjal jutalmazott.. Köszönet, feleségednek, Aninak, aki állhatatosan, elkötelezetten társad a mindennapokban, együtt rendszeresen több tíz közéleti személyiség sírját gondozzátok. Pista! A Jóisten fizessen meg eddigi becsületes, példamutató életedért. Mindannyiunk nevében kívánok jó egészséget!

Köszönöm minden balassagyarmati polgárnak, elsősorban azoknak, akik tetteikkel, másodsorban azoknak, akik elismerő szavaikkal, építő javaslataikkal hozzájárultak-hozzájárulnak elődeink méltó nyughelyének megőrzéséhez – zárta mondandóját Káplár András, a Memento Mori Temetői Alapítvány alapítója.

Pál levele a rómaiakhoz 2, 6-10: Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni: azoknak, akik állhatatosan jót cselekedve törekszenek dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad: azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd.