Balassagyarmati Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Mosoly Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium iskolatitkár, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő osztott munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Nyírjespuszta 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Iskolatitkári feladatok ellátása munkaköri leírás szerint, az intézményvezető mellett. Tanulói nyilvántartások vezetése, tanulói ügyek kezelése. Kapcsolattartás a szülőkkel. Iktatási feladatok elvégzése. SNI tanulók szegregált gyógypedagógiai intézményben való ellátásának, oktatásának segítése.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Középiskola/gimnázium, érettségi,
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség
 • Felhasználói szintű MS Office használat (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű problémamegoldó képesség, rugalmasság, jó kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata a büntetlen előéletnek és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • Fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, 3. személyekkel való közléséhez és a pályázati eljárással összefüggésben a személyes adatai kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2021. július 26. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siketné Zsiga Judit intézményvezető nyújt, a 06-35-300-585 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/112/HR/912-1/2021 , valamint a munkakör megnevezését: iskolatitkár, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő osztott.
 • Elektronikus úton Mohácsi László részére a balassagyarmat@kk.gov.hu E-mail címen keresztül
 • Személyesen: Balassagyarmati Tankerületi Központ, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. I. emelet .

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja a pályázat visszavonásának, érvénytelenné vagy eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 23.