A Nógrád Megyei Kormányhivatal a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83. § (1) bek. alapján pályázatot hirdet Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmat Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály hatósági állatorvos munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Mártírok útja 78.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: Jogszabályok alapján a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának hatáskörébe utalt hatósági állatorvosi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Állategészségügyi, élelmiszer-higiéniai, élelmiszer-minőségellenőrzési szakigazgatási feladatkör.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései , a(z) és a Nógrád Megyei Kormányhivatal Közszolgálati Szabályzata az irányadók.

Pályázati feltételek:

Magyar állampolgárság,

Cselekvőképesség,

Büntetlen előélet,

Felsőfokú képesítés, felsőoktatásban szerzett állatorvos szakképzetttség,

Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyüjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata; motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Barna Róbert járási főállatorvos nyújt, a 06 35 301-755 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Nógrád Megyei Kormányhivatal címére történő megküldésével ( Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: NO/HUM/428-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági állatorvos.

Elektronikus úton (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva) https://epapir.gov.hu/ oldalon keresztül.

Személyesen: Dr. Muzsnay Ágnes Jogi, Humánpolitikai és Koordinációs Főosztály főosztályvezető, Nógrád megye, 3100 Salgótarján, Zemlinszky Rezső út 9. (adatvédelmi nyilatkozattal ellátva), . .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. hatálya alá esik, így a foglalkoztatás kormányzati szolgálati jogviszony keretei között történik. A képesítési feltételek az 5/2021. (IV.15.) Kormánymegbízotti utasítás 1. számú függelékében rögzítettek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázat benyújtásához szükséges adatvédelmi nyilatkozat Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján https://nmkh.hu/nmkh39/oneletrajzok elérési helyről tölthető le. A nyilatkozatot személyes és postai úton történő benyújtás esetén eredeti aláírással kell ellátni. E-papíron történő benyújtás esetén pedig csatolmányként mellékelni szükséges. Az e-papír szolgáltatás igénybevétele esetén a pályázatot a Nógrád Megyei Kormányhivatal Jogi és Humánpolitikai Főosztályához címzett, egyéb témacsoport, egyéb ügytípusok paraméterek beállításával kell megküldeni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.nmkh.hu honlapon szerezhet.