A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője ünnepélyes keretek között adta át munkatársainak augusztus 20. alkalmából a jutalmakat.

Dr. Somssich Gabriella rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője a 2021. augusztus 23-án megtartott ünnepségen gratulált a belügyminiszter és az országos rendőrfőkapitány által adományozott elismerésekhez.

Állami ünnepünk, augusztus 20. alkalmából dr. Pintér Sándor miniszterelnök-helyettes, Magyarország belügyminisztere eredményes szolgálati tevékenysége elismeréséül rendőrségi tanácsosi címet adományozott Kosik István rendőr alezredesnek, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály, megbízott osztályvezetőjének.

Dr. Balogh János rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány szakterületén huzamosabb időn át magas színvonalon nyújtott kimagasló tevékenységéért – soron kívül – előléptette rendőr alezredes rendfokozatba Nagy Attila rendőr őrnagyot, a Salgótarjáni Rendőrkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály, szolgálatirányító tisztjét, továbbá rendőr őrnagy rendfokozatba Szelei István rendőr századost, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály, kiemelt főnyomozóját. Nyugállományú rendőr törzszászlóssá nevezte ki Béla Antal nyugállományú határőr zászlóst, a Határőr Nyugdíjas Tagozat, aktív tagját. A szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenységéért pénzjutalomban részesítette Novák Edit címzetes rendőr őrnagyot, a Rétsági Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály megbízott osztályvezetőjét.

Az Országos Rendőr-főkapitányság vezetője kinevezte első tiszti rendfokozatba 2021. augusztus 1-jei hatállyal rendőr főhadnaggyá Ottmárné Hegyháti Katalin címzetes rendőr törzsőrmestert, a Pásztói Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály Járőr- és Őrszolgálati Alosztály, járőrvezetőjét, rendőr hadnaggyá Borgula-Kozma Beáta rendvédelmi igazgatási alkalmazottat, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Ellenőrzési Szolgálat, ellenőrzési szakügyintézőjét, valamint Klagyivik Viktor Ernő rendőr főtörzsőrmestert, a Pásztói Rendőrkapitányság Kállói Rendőrőrs, vizsgálóját. A kinevezési parancsok az ünnepi rendezvényen is ismertetésre kerültek.

Állami ünnepünk alkalmából a megyei rendőrfőkapitány dicséretben és jutalomban részesítette eredményes munkájáért Illés Attila rendőr alezredest, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Közrendvédelmi és Határrendészeti Osztály Határrendészeti és Idegenrendészeti Alosztály vezetőjét, valamint Krista Zoltán rendőr zászlóst, a Szécsényi Rendőrkapitányság Rendészeti Osztály körzeti megbízottját.

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 60. születésnapja alkalmából, eredményes munkája elismeréseként dicséretben és jutalomban részesítette Földi Józsefet, a Gazdasági Igazgatóság Műszaki Osztály munkatársát, valamint 50. születésnapja alkalmából Huszárné Szántó Erikát, a rendőr-főkapitányság Hivatalának részlegvezetőjét és Bodnár Attila címzetes rendőr alezredest, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Nyomozó Alosztályának munkatársát.