Tisztelt Adózók!

Felhívom a figyelmüket, hogy a 2021. II. félévi magánszemélyek kommunális adóját és a helyi iparűzési adóelőleget

szeptember 15-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen.

Az adófizetési kötelezettség teljesítéséhez a gazdálkodó szervezetek a Cégkapujukra, az egyéni vállalkozók pedig Ügyfélkapus tárhelyükre elektronikus úton már megkapták Adószámlájukat 2021. augusztusában.

A magánszemélyek részére 2021. február végén postai úton megküldtük adóegyenlegüket, valamint a 2021. II. félévére vonatkozó magánszemélyek kommunális adója befizetési csekkeket is.

A 2021. évtől a gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat az állami adóhatóság (NAV) látja el, tehát a 2021. évre már nem az önkormányzat, hanem a NAV küldte meg minden érintettnek a 2021. évi gépjármű adó rendezéséhez szükséges befizetési csekkeket.

További információ telefonon kérhető a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoportjánál a (35) 505-917, (35) 505-919 és az 505-931-as telefonszámokon.

Dr. Varga Andrea

jegyző