Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. és a Magyar Köztársaság kikiáltásának 32. évfordulója alkalmából emlékeztünk meg városunkban.

A kettős emléknap a Bajcsy-Zsilinszky utcai 56-os emlékműnél vette kezdetét, ahol Balla Mihály országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket.

Ünnepi beszédében kiemelte, hogy 1956 világtörténelmi esemény, a mi feladatunk, hogy az ’56-os hőseink az őket megillető méltó helyre kerüljenek a nemzeti emlékezetben.

– 1956. október 23-a és 2021. október 23-a között párhuzam vonható, mert akkor is és most is ki kell állnunk nemzeti szuverenitásunkért és érdekeinkért. El kell döntenünk, hogy milyen Magyarországot szeretnénk 20-30 év múlva, milyen értékek mentén fogjuk megőrizni nemzetünk jövőjét – hangsúlyozta Balla Mihály. Hozzátette, hogy a nemzeti szuverenitás, a keresztény gyökerű európai kultúránk, nemzeti identitásunk, közösségeink, azok hagyománytisztelete, szabadsága mind olyan alapok, melyekkel erősödhetnek, fejlődhetnek helyi közösségeink, bízhatnak támogatásban a gyermekeket nevelő családok, megvédhetik a gyermekeket a korukhoz nem illő hatásoktól és összességében erősödik az ország gazdasága, falvaink, városaink és lényegében hazánk.

A beszéd elhangzását követően a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az esemény a Balassagyarmati Dalegylet, a Gyarmati Színkör és a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Csoport közreműködésével zajlott.

A városi megemlékezés után a résztvevők átvonultak a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ nagytermébe, ahol ünnepi képviselő-testületi ülés keretében átadták a város szakmai díjait és a Balassagyarmat Jó tanulója, Jó sportolója elismeréseket. A kitüntetéseket Csach Gábor polgármester és Huszár Péter alpolgármester adták át az arra érdemesülteknek.

Balassagyarmat Kiváló Pedagógusa díjban részesült Bobák Kálmánné óvodapedagógus, óvodavezető-helyettes, kiemelkedő óvodapedagógiai tevékenységéért, példaértékű szakmai felkészültsége, hivatástudata, lojalitása, a gyermekek iránti szeretete és felelősségérzete elismeréséül; Palotásné Pityi Enikő általános iskolai tanárnő, intézményvezető-helyettes kiemelkedő oktató-nevelő munkásságáért, példás értékközvetítő tevékenységéért, empatikus, mindenkor segítőkész hozzáállásáért; Csábi István, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, előadóművész, pedagógus kimagasló szakmai munkásságáért, példás értékközvetítő tevékenységért, a művészetoktatás sikerességét segítő vezetői hozzáállásáért valamint Szrenka Anikó, a Nógrád Megyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum igazgatója, középiskolai tanár több évtizedes kimagasló oktató-nevelő munkájáért, nagy hozzáadott értékkel bíró tehetséggondozó tevékenyégének, a kor igényeihez, elvárásaihoz alkalmazkodó, útkereső, menedzser szemléletű vezetői feladatellátásának elismeréséül.

Balassagyarmat Kultúrájáért díjat vehetett át dr. Csordás Pál nyugalmazott jogász, műgyűjtő, mecénás a művészet iránti elkötelezettségéért, Balassagyarmat Város kulturális életében végzett, több évtizedes műgyűjtőként, mecénásként folytatott tevékenységéért, lokálpatriotizmusáért.

Balassagyarmat Egészségügyéért díjat kapott dr. Tassi Gábor Endre háziorvos Balassagyarmat város egészségügyi ellátása érdekében több évtizeden át kifejtett színvonalas, eredményes, szakmailag és emberileg egyaránt megbecsülésre érdemes orvosi munkájáért és Röffler Lajosné, a GAMESZ Védőnői Szolgálat védőnője kimagasló szakmai munkájának elismeréseként, hivatástudattal végzett lelkiismeretes védőnői szolgálatáért.

Balassagyarmat Sportjáért díjban részesült Fábián Gábor nyugalmazott iskolaigazgató, tanár, szakosztályvezető, atlétikai edző a balassagyarmati sportélet folyamatos lendületben tartásáért, kiemelkedő edzői tevékenységéért, jelentős nevelő-oktató munkájáért, amely által számos sportolni vágyót tanított kitartásra, küzdeni tudásra és a sport szeretetére. Szabó Krisztina, a Balassa Sport Egyesület elnöke, kézilabdaedző magas szintű sportági szakmai felkészítő munkájáért, az ifjúság sportra és egészségre való nevelését, a helyi közösség erősítését egyaránt jól szolgáló példamutató sportpályafutása elismeréseként.

Balassagyarmat Szociálpolitikájáért díjat Jurta Péter Csaba, a Szent Erzsébet Idősek Otthona szakápolója, pavilonvezetője vette át a színvonalas idősgondozás érdekében elhivatottsággal és lelkiismeretesen végzett kimagasló szakmai munkájának elismeréséként.

Balassagyarmat Közbiztonságáért díjban részesült Juhász Norbert, a Balassagyarmati Rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka példaértékű munkájáért, helytállásáért, hivatása iránt érzett elkötelezettségének és szakmai tudásának elismeréséül.

A Balassagyarmat Jó Tanuló és Jó Sportolója díját Antalicz Botond, Ádám Dalma Luca, Bagyal Botond, Csábi Milán, Csomor Petra, Horváth Gergő, Imre Roland, Karaba Bence, Kovács Kornél, Ódor Barnabás, Pásztor Szirka, Sallói Dominik, Sárdi Boglárka, Uram Kristóf és Vályi Gergő vehették át.

Továbbiakban bemutatták a város azon polgárait, akik az elmúlt egy évben megyei, országos, nemzetközi szintű elismeréseket kaptak. Párkányi Raab Péter szobrászművész Kossuth-díjjal lett gazdagabb, míg dr. Budai István dandártábornok a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje katonai tagozat kitüntető díjban és Nógrád Megye Díszpolgára kitüntető címben részesült. Továbbá Nógrád Megyéért Díjat adományoztak Huszár Péter alpolgármesternek és Kopcsányi Tamásnak, a Ronin Sportegyesület elnökének. Dr. Szabó Ágnes, a Nógrád Megyei Kormányhivatal Balassagyarmati Járási Hivatal hivatalvezetője és Melo Ferenc nyugalmazott iskolaigazgató Nógrád Megye Veres Pálné Díjat kapott. Olicsek Ádám, az Ipoly Televízió és a Megafon Rádió munkatársa Nógrád Megye Sajtó Díjával lett gazdagabb. Vass Miklóst, a Nógrád Megyei Polgárőrszövetség elnökét a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének (VOSZ) Nógrád Megyei Szervezete a Nógrád megye Társadalmi szerepvállalása díjjal jutalmazta. Mészáros Gábor, a ChocoMe alapítójának és tulajdonosának a világ legrangosabb és legszigorúbb ételkóstolóversenyén, a Great Taste Awards versenyen sikerült 4 Great Taste Awards csillagot szereznie.

Az ünnepi képviselő-testületi ülést Csach Gábor zárta le. A rendezvényt a Daniel Speer Brass rézfúvós együttes színesítette produkcióival.

Zábrádi Dorottya

Fotó: Sümegi Tamás