Az 1956-os forradalom és szabadságharc véres leverésének emléknapja és az idegen hatalom ellen küzdő nemzet gyásznapja is egyben november 4-e. A 65 évvel ezelőtti események áldozataira és hőseire emlékeztek a Palóc ligetben felállított kopjafánál.

A megemlékezés a himnusz eléneklésével kezdődött, majd az emlékműsor részeként versek hangzottak el a Gyarmati Színkör tagjainak, Csallóné Majoros Erzsébet, Fábry István, Sztancsik József előadásában. A rendezvényen közreműködött Csábi István előadóművész. A közreműködők színvonalas verses-zenés műsorral tisztelegtek a hősök emléke előtt.

Az idegen hatalom ellen küzdő nemzet gyásznapján városunk volt alpolgármestere, Dr. Kiss Tamás ’56-os forradalmár elevenítette fel a 65 évvel ezelőtt történt tragikus eseményeket. Beszédében visszaemlékezett az 1956 utáni megtorlásra, az általa átélt borzalmakra, kegyetlen emlékekre.

Az emlékünnep végén az önkormányzat, a város közintézményeinek és civil szervezeteinek képviselői valamint az egybegyűlt polgárok elhelyezték az emlékezés mécseseit az emlékmű talapzatánál fejet hajtva a harcokban elesettek, kivégzettek, a megtorlást elszenvedők és a diktatúra áldozatainak emléke előtt.

A gyásznap a szózat eléneklésével ért véget.

(zábrádi)

Sümegi fotók