Olexa Miklós, az Ipoly Túra Egyesület elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy aláírásra került a vasútvédő konferencia memoranduma.

Mint arról lapunk is beszámolt, október 27-én, a Balassagyarmaton megtartott I. Ipoly-völgyi Vasút Konferencia résztvevői – a határ két oldaláról számos önkormányzat, civil szervezetek, polgárok – Memorandumot fogadtak el. Ebben egyetértésüket nyilvánították ki, hogy a térség megszüntetett/lezárt vasúti pályaszakaszain a forgalom induljon újra, továbbá a magyar-szlovák határmenti térségben különböző vasúti beruházásokra, műszaki,- és  szolgáltatásfejlesztésekre kerüljön sor.

A Memorandumot – a járványügyi korlátozások miatt eltérő időpontban – kézjegyével látta el: Losonc Város polgármestere, a Szlovák Parlament képviselője, Ph.Dr. Alexandra Pivková, Nógrád 02. választókörzet országgyűlési képviselője, Balla Mihály, Balassagyarmat Város polgármestere, Csach Gábor, továbbá a konferencia összehívását kezdeményező három civil szervezet – Balassagyarmatért Baráti Kör, Civitas Fortissima Kör, Ipoly Túra Egyesület – elnökei.

Az Ipoly-völgyi Vasút Konferencia következő ülésére Losoncon, várhatóan 2022 tavaszán kerül sor.

IPOLY-VÖLGYI VASÚT MEMORANDUM

Mai nap Balassagyarmaton, az Ipoly-völgyi vasútvonal jövőjéről megtartott konferencia résztvevői és az ügyet aláírásukkal támogatók javasoljuk a mindenkori magyar és szlovák kormányoknak, Besztercebánya, Nyitra, Nógrád és Pest megye vezetőinek, mindkét ország parlamenti és megyei képviselőinek, az illetékes szakminisztériumoknak, és szakhatóságoknak, az országhatár két oldalán lévő érintett önkormányzatoknak, hogy döntéseikben, terveikben az alábbi álláspontunkat, javaslatainkat szíveskedjenek figyelembe venni:

  1. Egyetértésben nyilvánítjuk ki azon meggyőződésünket, hogy Magyarország és Szlovákia valamennyi állampolgárának közös érdekét szolgálja a határ menti régiókban a két ország közötti közlekedés – különösképpen a vasúti közlekedés – fejlesztése is.
  2. Kérjük, hogy regionális tarifával induljon meg újra a vasúti személyforgalom Balassagyarmat és Losonc (Lučenec) között.
  3. Kérjük a Drégelypalánk–Ipolyság (Šahy) közötti egykori vasúti pálya helyreállítását, a szükséges feltételek megteremtését a történelmi vasúti kapcsolat újraindításához.
  4. Kérjük, hogy a több mint harminc éve napirenden lévő Ipoly-völgyi vasút újjáélesztésére a két ország együttműködésével, közösen benyújtott európai uniós pályázati finanszírozásból, még ebben a pénzügyi támogatási ciklusban kerüljön sor.
  5. Kérjük, hogy az Ipoly-völgyi vasút felélesztésével párhuzamosan, vagy annak részeként, a kapcsolódó szlovákiai és magyarországi vasútvonalak felújítására is kerüljön sor, amely során megemelik a tengelynyomást, magas peronokat, és korszerű utas-tájékoztatást építenek ki, esőbeállókat létesítenek, P+R, és B+R parkolókat alakítanak ki.
  6. A 75., és a 78. számú vasútvonalaknak a budapesti elővárosi forgalmat lebonyolító két fővonalra (70-es és 80-as vasúti fővonalak) ráhordó szerepük van, és mivel a főváros körüli agglomerációs övezet Nógrádban is rohamosan terjeszkedik, ezért kérjük a két vasútvonal ilyen irányú fejlesztését pálya, utaskomfort, és menetrendi szempontból.
  7. Kérjük, hogy a megváltozott gazdasági, közigazgatási és demográfiai körülményekre való tekintettel a 2007 óta ideiglenesen forgalomszüneteltetett Diósjenő-Romhány vasútvonalon a személyszállítás Diósjenő és Bánk között induljon újra.
  8. Kérjük, hogy a most beszerezni kívánt „kétéltű” motorvonatok közlekedtetésénél vegyék figyelembe a nyugat-nógrádi vasútvonalakat, és a 2012-ben megszüntetett közvetlen vasúti összeköttetést Balassagyarmat és Budapest között minél előbb állítsák helyre. Amennyiben a későbbiek során további korszerű vasúti járművek kerülnek beszerzésre, azok közlekedtetésénél a két vasútvonalat (75. és 78.) elsőként vegyék figyelembe.
  9. Javasoljuk, hogy Balassagyarmaton állandó vasúttörténeti kiállítás nyíljon, az ország két legszebb közforgalmat lebonyolító vasútvonalát pedig nyilvánítsák a kulturális örökség részévé, és a továbbiakban ezekhez méltó módon kezeljék.
  10. A támogatók egyetértő állásfoglalása a felelősség szempontjából saját hatókörükre terjed ki.

(Nyitóképünkün a memorandum losonci aláírása)