Pályázati hirdetmény a Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 7. ajtószám alatti  költségalapon meghirdetett lakás meghatározott időtartamra szóló (3 év) – történő bérbevételére

Balassagyarmat Város Önkormányzata pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő, 50 m2 alapterületű, összkomfortos komfortfokozatú, beköltözhető műszaki állapotú, 2660 Balassagyarmat, Patvarci u. 20. tetőtér 7. ajtószám alatti lakás költségalapon történő bérbeadására.

A lakásra pályázatot nyújthat be, akinél az egy főre jutó havi nettó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének másfélszeres összegét meghaladja

(42. 750.- Ft/fő/hó), egyedülálló esetében a kétszeresét (57.000.- Ft/fő/hó),

tartozása nincs az önkormányzat felé.

Az ingatlan egy szoba; konyha; előszoba; fürdőszoba WC-vel; éléskamra helyiségekből áll.

Műszaki állapot: beköltözhető

A lakás havi lakbére költségelven: 20.550.- Ft + külön szolgáltatás díja

A bérlet időtartama: 3 év

A lakás megtekinthető: 2022. január 18. kedd 14 00 – 15 00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban további információ a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési, Városüzemeltetési, Vagyongazdálkodási és Hatósági Osztályától kérhető (06/35/505-978 telefonszámon, a vidami@balassagyarmat.hu, illetve a martontamas@balassagyarmat.hu email címeken kérhető.