Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmatért Emlékérem kitüntetést adományozott Demusné dr. Bakalár Anna címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész részére, aki elméleti és gyakorlati tudása, a szakma iránti elkötelezettsége révén nem csak a rendőrség állományának, hanem Balassagyarmat lakóinak körében is elismerést és tiszteletet vívott ki.

Demusné dr. Bakalár Anna az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerzett jogi diplomát 1979-ben. 1992-től 2021-ig, nyugállományba vonulásáig vezette a Balassagyarmati Járási Ügyészséget, melyet évtizedeken keresztül kiváló szakmai vezetőként irányított.

– Szerettem a Járási Ügyészségen dolgozni. Akiktől tanulhattam, szakmailag kiválóan képzett emberek voltak, magasra állították a mércét. A vezetésem alatt a Járási Ügyészség remek közösségként működött, talán ennek is köszönhetően ért el folyamatosan jó eredményeket. Hatalmas munkabírásra, gyors döntéshozatali képességre van szükség ebben a munkában. Hálás vagyok a kollégáimnak, akik elfogadták az irányításomat, nem kérdőjelezték meg a döntéseimet, félszavakból is értettük egymást.

Az ügyészi pálya kihívásokkal is szembeállította az évek alatt.

– A mindennapi munka során a legnagyobb kihívást a különböző érdekek, feladatok összehangolása jelentette, a „nagy organizátorként” jellemeztem magam. A nehézségeken az segített át, hogy szerettem dolgozni, nem csak menedzserszemlélettel álltam a feladathoz, abban aktívan részt is vettem. Vallom, hogy valaki akkor lehet jó vezető, ha maga is tudja, hogy az irányítása alatt állóknak a mindennapi feladatok végzése során mivel kell szembenézniük. Így lehet elvárásokat támasztani, és a maximális segítséget megadni a részükre.

Hozzáértéssel és sikeresen vett részt az ügyészségi fogalmazók szakmai képzésében. Rendszeresen tartott szakmai előadásokat gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének helyzetéről. Vezető ügyészi pályafutása alatt a fiatalkorúakkal kapcsolatos büntető ítélkezési gyakorlat alakításában a megye meghatározó személyiségévé vált.

Tevékenységét több alkalommal is elismerték: 2002-ben címzetes főügyészségi ügyészi címmel, 2012-ben címzetes fellebbviteli főügyészségi ügyész címmel jutalmazták. 2013. március 15-én a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át, 2019-ben az ügyészek számára adható legmagasabb elismerésben, Kozma Sándor-díjban részesült. Négy évtizeden át fáradhatatlanul dolgozott azért, hogy a Balassagyarmaton élő normakövető állampolgárok biztonságban érezhessék magukat a városban, hiszen egész életét tette fel arra, hogy a bűnelkövetők az igazságszolgáltatás elé kerüljenek.

  • Több elismerést kaptam, de amikor egy közösség, egy város, ahol élek, ismeri el a munkámat, az más dimenzió. A több tízezer döntés, amit a hosszú idő alatt hoztam, szükségszerűen hatással van a közösségre, ahol működöm, valahol ez is a cél. Megakasztani egy bűnös folyamatot, kiemelni olyan elkövetőket, akik a közösségre is káros befolyást gyakorolnak, kívánatos, és a közösség tagjainak akaratával egyezik. Ha ezt egy elismeréssel díjazzák, az megtisztelő és szívmelengető. Egyszóval nagyon örülök.

Zábrádi Dorottya

Fotó: Sümegi Tamás