Több évtizedes munkájának elismeréseként Balassagyarmat Város Önkormányzata posztumusz Pro Urbe-díjat adományozott Moór Mátyás főépítész részére.

1953-ban a fővárosban született, fiatalkorát is ott töltötte, felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karán végezte el. 1978-tól a Városépítési Tudományos és Tervező Intézetben foglalkozott településtervezéssel. 1982-ben felhagyva a tervezőasztal melletti munkával, Pásztón elvállata a nagyközség főépítészi pozícióját. Végig irányította a település Általános Rendezési Tervének készítését, valamint a városközpont megújításának folyamatát. A korábbi évek telepszerű beépítése helyébe, Vadász György Ybl-díjas építésszel karöltve, humánus főtér koncepció alapján megújították a településközpont urbanisztikai képét.

Új kihívásokat keresve, 1986 szeptemberében Balassagyarmatra költözött családjával, hogy betöltse a megüresedett városi főépítészi posztot. Első tennivalói közé tartozott, hogy a pár éve elfogadott általános rendezési terv felülvizsgálatával, meggyőzte a város vezetését, hogy az építési tilalommal megszüntetésre ítélt Újkóvár városrész előtt is megnyíljon a fejlődés lehetősége. Ide, és az Óváros területére készíttetett részletes rendezési tervek nyomán újra éledtek ezek a helyek.

Főépítészi munkája során mindig központi elemként foglalkozott a természetes urbanisztikai és gazdasági folyamatok összehangolásának problémájával. Mindig hangoztatta, hogy a településfejlesztésben nagy távlatokban kell gondolkodni, egy-egy cél megvalósulásához a tervek készítésétől olykor húsz-harminc év is kell. Ezért a városrendezési tervek felülvizsgálatakor mindig megőrizte a korábbi, arra érdemes elhatározásokat, mint például az elkerülő út, és a sétáló városközpont koncepcióját, bármennyire is futurisztikusnak hatottak ezek kezdetben.

Tagja volt a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, és az Építőművész Szövetségnek, majd ezekből kilépve, alapító tagja lett a Nógrád Megyei Építész Kamarának. Eközben nyolc éven keresztül a Műemlékek és Műemlékhelyszínek Nemzetközi Tanácsa magyar bizottságának vezetőségi tagja is volt. 1989-től ’96-ig jogszabályokat előkészítő miniszteri tanácsadó testületi tag volt, később a polgármesteri hivatal műszaki osztályvezetője, utána a járási hivatal építésügyi osztályvezetője volt.

2016-ban ment nyugdíjba. Ám ekkor sem pihent, egy évvel később újra felkérték a város főépítészi feladatainak ellátására.

Moór Mátyás 2021. július 18-án, rövid ideig tartó súlyos betegség következtében távozott közülünk.

(A díjat fia, Moór András vette át)