A koronavírus járvány jelentette egészségügyi kockázatok miatt két év után először hívták össze a minden évben megrendezésre kerülő összbírói értekezletet a helyi bíróság Köztársaság téri épületében, ahol a Balassagyarmati Törvényszék 2021. évi működéséről, tevékenységeiről és elért eredményeiről adtak információt.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvény rendelkezései szerint az ítélőtáblák és a törvényszék elnökei évente egyszer tájékoztatják a bírákat, az igazságügyi alkalmazottakat valamint az Országos Bírósági Hivatal elnökét a bíróság működéséről, ügyforgalmi és gazdálkodási helyzetéről.

  • Utoljára 2019-ben tartott a törvényszék hagyományos összbírói értekezletet és ehhez kapcsolódóan sajtótájékoztatót a kialakult járványhelyzet miatt. Így két év kihagyást követően az országban elsőként hívta össze a törvényszék elnöke a balassagyarmati és a hozzá tartozó járásbíróságok bíráit – mondta dr. Lajkó Péter, a Balassagyarmati Törvényszék sajtószóvivője a csütörtök délelőtti összbírói értekezletet megelőző sajtótájékoztatón.

Majd dr. Senyei György, az Országos Bírósági Hivatal elnöke szólalt fel, aki a helyi ítélőszék elmúlt évben végzett tevékenységeiről és elért eredményeiről nyújtott tájékoztatást.

  • Megállapítható, hogy 2021-ben magas szakmai színvonalú ítélkezés zajlott a Balassagyarmati Törvényszéken. A megelőző évhez képest 5,5%-kal nőtt a törvényszékre érkezett ügyek száma és ez elsősorban a nem peres ügyérkezés növekedésnek tudható be. A járványhelyzet átrendezte az ügyérkezés belső struktúráját, ez a helyi törvényszéken is érezhető volt – összegezte az elnök, aki azt is kiemelte, hogy a hatályon kívül helyezési mutató is javult városunk bíróságán. Ez a mutató egyértelmű bizonyítéka az ítélkezési színvonal jelentős emelkedésének, hiszen büntető ügyszakban a tavalyi 6,1%-ról 2,4%-ra csökkent, amely az országos arányhoz képest kedvezőbb számadat.

A továbbiakban dr. Senyei György kitért a biztonsági korszerűsítésekre és a munkakörülmények javítását célzó beszerzésekre, kiemelve, hogy a törvényszék épületének felújítását célzó beruházás folyamatba tételre került, több ütemben, több éven keresztül várható a megvalósítása. Az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt fektettek az informatikai eszközállomány bővítésére is, ami részben a pandémiás helyzet diktálta szükségszerűség okán is korszerűsödött, ennek köszönhetően a járvánnyal terhelt időszakban a törvényszék biztosítani tudta a bíróságon kívüli munkavégzés lehetőségét valamennyi munkatárs részére.

  • Tavaly a bírósági igényeket a távmeghallgatási rendszer kihasználtságát is figyelembe véve építettük ki és országosan 30 távmeghallgatási mobil végpont beszerzése történt meg. Új mobil végpont került kiépítésre a Balassagyarmati Törvényszéken és részben ennek eredményeként már három távmeghallgatási végpont áll rendelkezésre itt. Az elmúlt időszak tendenciái a digitalizációt illetőleg a távmeghallgatás jelentőségét igazolták, hiszen az előző évhez képest kétszeresére emelkedett a távmeghallgatások száma a városi bíróságon. A szakmai felkészülést segítő képzéseket nagyobb részt online térben valósította meg az intézmény, ahol 875 résztvevővel történt az igazságügyi alkalmazottak és bírák továbbképzése. Ez azt jelenti, hogy átlagosan mindenki négy képzésen vehetett részt – zárta gondolatait az Országos Bírósági Hivatal elnöke.

A sort dr. Fekete Zsolt, a Balassagyarmati Törvényszék elnöke zárta, aki a bíróság 2021. évi működésével kapcsolatban fejtette ki gondolatait.

Tájékoztatóját a létszám adatokkal kezdte. Előadta, hogy mintegy két éve az ország legkisebb létszámú törvényszéke a balassagyarmati, amelyhez három járásbíróság tartozik. Az engedélyezett bírói létszám tavaly 47 volt, a tényleges bírói létszám 43, az igazságügyi alkalmazott engedélyezett és tényleges létszám pedig 173 volt.

Ezt követően a bíróságok működésével kapcsolatban folytatta tájékoztatóját. Előterjesztette, hogy egy nagyon fontos mérőszáma a bíróságok működésének az ítélkező tevékenység az ügyforgalmi adatok körében az érkezés, befejezés és a folyamatban maradt ügyek számának az alakulása. Jelentős érkezés növekedés ellenére csökkent a folyamatban lévő ügyek száma, ez egy nagyon fontos mutató és ez elégedettséggel töltheti el a dolgozókat.

Az időszerűséggel kapcsolatban vázolta, hogy a peres ügyszakban, járásbírósági szinten, polgári ügyek több mint 90%-át a büntetőügyek közel 80%-át, törvényszéki első fokú szinten a polgári ügyek közel 60%-át, a gazdasági ügyek 93%-át és a büntetőügyek 64%-át fejezték be egy éven belül.

A céljuk az, hogy tovább javítsák az időszerűséget és fejezzék be az ügyeket magas szakmai színvonalon minél hamarabb.

A beszámoló végén a Törvényszék elnöke a 2021. évi célok megvalósulásáról, a megalapozott és kiegyensúlyozott ítélő tevékenységről számolt be. Hangsúlyozta: – Fontos volt, hogy a pandémiás helyzetben mind a bírósági dolgozók, mind az ügyfelek egészségét meg tudjuk óvni, ezért a távmeghallgatások számát jelentősen növeltük. 2022. évre is hasonló célokat tűztünk ki, a legfontosabb ezek közül a magas színvonalú, hatékony és időszerű ítélkezés az elhúzódó ügyek aranyának és számának további csökkentésével.

Zábrádi Dorottya

Sümegi Tamás fotói