A Múzeumi Hétfők – Műhelybeszélgetések rendezvénysorozat Németh Bozó Andrea előadásával folytatódik a Palóc Múzeumban.

Egy felvidéki magyar festőművész életpályája a Trianoni események előtt és után – Losonc festőjéről, Gyurkovits Ferencről (1876-1968) tart előadást Németh Bozó Andrea művészettörténész, kulturális antropológus, a losonci Nógrádi Múzeum és galéria munkatársa május 23-án, hétfőn 17 órakor az MNM Palóc Múzeumában.

A Gyurkovits Ferencet Losonc, ill. Nógrád festőjének nevezzük, hiszen élete és munkássága is javarészt ehhez a felvidéki városhoz és vidékéhez kötődik. Bár Budapesten született 1876-ban, élete derekán a sors Losoncra vezérelte, ahol új otthonra lelt. A városban való tartós letelepedésekor, 1913-ban már több tanulmányi évet tudhatott maga mögött Budapesten, Párizsban a Julian Akadémián, valamint Münchenben. Akadémikus festőművészi státuszának, valamint szeretetreméltó természetének köszönhetően is hamarosan a város fontos közéleti személyiségévé vált, akit Losonc polgárai nagy előszeretettel halmoztak el megrendelésekkel. Főként az akkoriban ismert műfajokat – arcképeket, önarcképeket, táj – és városképeket, zsánerképeket, csendéleteket festett a századelőre jellemző plain-air és impresszionista stílusban, amelyekből legtöbbször nem hiányzott a derű, humor és önirónia sem. Életpályája számunkra azért is tanulságos, mert felöleli a 20. század viharos történelmi és társadalmi változásainak eseményeit a történelmi Magyarország és az újonnan létrejött Csehszlovákia viszonylatában.