Augusztus utolsó napján Közmeghallgatás lesz a balassagyarmati Városházán. 

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §-a alapján augusztus hó 31. napján 15.00 órai kezdettel

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

tart a Városháza Dísztermében, melyre minden érdeklődőt tisztelettel várnak.

A közmeghallgatás témája: Településrendezési eszközök felülvizsgálata, módosítása, előzetes tájékoztatás

A közmeghallgatáson meghívottként részt vesz:
Péterffy Márton főépítész
Aczél Városépítész Bt. – Márton Melinda ügyvezető, településtervező

A közmeghallgatáson minden megjelent választópolgárnak és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek lehetőséget biztosítanak, hogy közérdekű kérdést és javaslatot tehessenek fel a Képviselő-testület részére.

A közmeghallgatást a városi televízió élő adásban közvetíti, ezért lehetőséget biztosítanak azon lakosoknak, akik a közmeghallgatáson személyesen nem tudnak részt venni, hogy közérdekű kérdéseiket, javaslataikat, véleményüket írásban augusztus hó 30. napján 16.00 óráig juttassák el a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályára (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. szám).

A közmeghallgatás napján 15.00 – 16.00 óra között kérdéseiket, véleményüket az 505-925-ös telefonszámon juttathatják el a Képviselő-testülethez.