Megjelent a Madách Imre Városi Könyvtár és a Honismereti Kör közös kiadványa, a Balassagyarmati Honismereti Híradó legújabb kötete.

A több évtizedes hagyományokra visszatekintő összefoglaló évkönyv minden esztendőben tartalmas, a város jelenét és múltját feltáró írásokkal kerül a nyilvánosság elé. Nem volt ez másként kedd este sem, amikor hagyományos helyszínen, a Helytörténeti Gyűjtemény falai között nagy létszámú közönség előtt mutatták be a város elmúlt évének fontosabb eseményeit feldolgozó kötetét.
A rendezvényen Ács Zsuzsanna, helytörténeti munkatárs köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy idén több mint 30 szerző találta méltónak a Honismereti Híradót arra, hogy kutatásait, gondolatait publikálja a helyi közösség felé. A kötet szerkesztője kiemelte, hogy több mint 50 magánszemély támogatta a kiadmány megjelenését, köztük helyi polgárok, lokálpatrióták, alapítványok és a város önkormányzata, akiknek köszönetét fejezte ki.

A Magyar Nemzeti Levéltár Nógrád Megyei Levéltára már évek óta szoros kapcsolatot ápol a Helytörténeti Gyűjteménnyel, ezért együttműködés céljából idén csatlakoztak a városi eseményhez. A szervezet részéről Galcsik Zsolt levéltáros asszisztens mutatta be a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2021. évi számát.

– A több mint 200 oldalas vastag kötet a megszokott tematikára épül, a szerzők írásai által mégis újabbnál újabb tapasztalatokra, ismeretekre tehetünk szert – hangsúlyozta a munkatárs. A könyv a megszokott rendet követve a Madách- és a Horváth Endre-díjasok laudációjával kezdődik, amit a jól ismert fejezetek követnek. – Fontos, hogy nem csak a múlttal foglalkoznak a könyv írói, hanem a jelent örökítik meg, ami a jövőben már a múlt eseményei közé fog tartozni – egészítette ki a levéltáros, aki hozzátette, hogy a kötet szerkesztése szempontjából kiemelten fontos a staféta átadása az utódoknak, akik hasznos adatokkal egészíthetik ki az évkönyvet. A szakember ismertetése által betekintést nyerhetünk a kiadvány egyes részleteibe, többek között Kovács Krisztián várostörténeti tanulmányába, amely az újratelepítés nagy eseményét, a Koháry-időszakot mutatja be részletesen, illetve Nagy Angéla és Nagy László tanulmányára is rávilágított, akik a Szent Jobb és az 1939-es észak-magyarországi országjárását dolgozták fel. Ez az írás a Palócföld irodalmi, művészeti, közéleti folyóiratban is olvasható. A könyv városi eseményeken, könyvmegjelenéseken, kiállításmegnyitókon túl felsorolja a város kitüntetettjeit: röviden megemlítik, hogy pontosan milyen díjat kaptak, ezzel elismerve városért tett munkásságukat. A kötet végén megemlékeznek a város jeles halottjairól.

A program részeként a levéltár munkatársa ismertette Késmárky István – Pálmány Béla – Simon István – Fekete László Nógrád vármegyei nemes családok című könyvét. A szerzeménnyel kapcsolatos kötetlen társalgással zárult a kettős könyvbemutató.
A kiadványok hozzáférhetőek a Helytörténeti Gyűjteményben és a Madách Imre Városi Könyvtárban.

(zábrádi)

Sümegi Tamás fotói