Januártól megduplázódik az apanapok száma, több szülői szabadság jár: több apanap, szülői és gondozói szabadság, továbbá ingyenes képzések is részei a foglalkoztatási törvénycsomagnak, melyet frissen nyújtott be az ipari minisztérium az Országgyűlésnek.

A szociális partnerekkel történt egyeztetést követően benyújtotta a munka törvénykönyvével kapcsolatos módosításokat a kormány a az Országgyűlés elé – számolt be róla a Magyar Nemzet.

A munka és magánélet egyensúlyáról szóló irányelv nemzeti jogba való átültetésével duplájára emelkedhet az „apanapok” száma, azaz az érintettek gyermekük születése után 10 munkanappal rendelkezhetnek. A jogszabály elfogadását követően gyermeke hároméves koráig 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót, amit kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkáltatója.

A törvénytervezet rendelkezik a gondozói szabadság átültetéséről is: akinek hozzátartozója vagy vele egy háztartásban élő személy súlyos egészségi okból gondozásra szorul, legfeljebb 5 munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettsége alól.

A kisgyermekes szülők rugalmasabb munkafeltételeik biztosítása érdekében a gyermek nyolcéves koráig kérhetik a munkavégzési hely és munkarend módosítását, a távmunka keretében vagy részmunkaidőben való foglalkoztatásukat.

A változtatás időpontját is megjelölő, indoklással ellátott, írásos kérelmükre a munkáltató köteles 15 napon belül szintén írásban válaszolni.

Az átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló irányelv átültetésével a munkáltatóknak rövidebb határidőkkel, részletesebb információkat kell majd nyújtaniuk. Így például a foglalkoztatás feltételeit tartalmazó tájékoztatót a jelenlegi 15 helyett már 7 napon belül át kell adniuk, az esetleges változásról pedig legkésőbb annak napján értesíteniük kell a munkavállalót.

A munkavégzés kiszámíthatóságát növeli a törvénycsomagnak az a rendelkezése, amely szerint a korábban közölt munkaidő-beosztás kollektív szerződéssel is csak legkésőbb a munkakezdés előtt 48 órával változtatható meg. A munkáltatónak ingyenesen kellene biztosítania a munkaköri feladatok teljesítéséhez szükséges, jogszabály alapján kötelező képzéseket.

A Technológiai és Ipari Minisztérium közlése szerint a törvényjavaslat új rendelkezései parlamenti elfogadásuk esetén 2023. január elsejétől léphetnek életbe.