Balassagyarmaton az 1956-os forradalom és szabadságharc elfojtásának, a szovjet csapatok egykori bevonulásának évfordulóján csendes mécsesgyújtással emlékeztek a forradalom áldozataira.

A hagyományokat követve Magyarország nemzeti gyásznapját a Palóc ligetben található ’56-os szoborcsoportnál tartották meg november 4-én. A Mikszáth Kálmán Művelődési Központ szervezésében megvalósuló eseményt a 2000-es években Bereczk Erik, balassagyarmati forradalmár indította el és szervezte éveken keresztül diákok és a szabadságharcot megélt és megszenvedett honfitársaink segítségével. Az emlékműsor kezdetén a résztvevők elénekelték a himnuszt, majd a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 11. évfolyamos diákjai adtak gitáros-énekes emlékműsort. Az idegen hatalom ellen küzdő nemzet gyásznapján Molnár Ambrus református lelkész mondott beszédet.

  • November 4-e ma azért nemzeti gyásznap, mert az események után több mint egy fél évszázaddal számunkra továbbra is az jelenti a szabadságot, ha a mi életünkről, a mi értékrendünkről, a mi vallásunkról és a mi hitünkről nem mások döntenek egy távoli birodalmi központban, hanem mi dönthetünk! Mi, akik azoknak vagyunk az örökösei, leszármazottai, akik évszázadok óta a szabadságot abban látják, hogy a Kárpát-medencében a döntés a keresztény államiságra épülő magyarság kezében van. Ma, amikor 2022-ben az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésére emlékezünk Magyarországon és Európában különféle szabadság fogalmak, értelmezések vetélkednek. Jelen van a szabadságnak az az értelmezése, amely továbbra is a kötődésmentességre törekszik, ennek érdekében igyekszik elszakítani bennünket a múlt örökségétől, a saját nemiségünktől, a házasságtól, a családtól, a nemzet kereszténységből fakadó értelmezésétől és a nemzet helyébe a független és autonóm egyént kívánja tenni, akit majd egy globális birodalomban összegezhet. Azoknak az értékeknek és kötöttségeknek a levetkőzésére van szükség, ami végső soron a kereszténységben gyökerezik. Jelen van ebben a szabadságküzdelemben a szabadság másfajta értelme is, egy olyan értelem, amely nem a kötődésmentességre törekszik, hanem a történelemből, a lelkiismeretből és a kereszténységből felismert igazságokat kívánja érvényesíteni. Ez a szabadság az Isten kijelentésében felismert igazságokhoz kíván kötődni, ahhoz az Isten, haza, család, keresztény értékrendhez és az abból fakadó önrendelkezéshez, amely a magyar népünk évezredes történetét határozza meg – hangzott el Molnár Ambrus beszédében.
    A emlékműsor végén a város közintézményei, civil szervezetei, az önkormányzat képviseletében Huszár Péter alpolgármester és az egybegyűlt polgárok helyezték el az emlékezés mécseseit az emlékmű talapzatánál.
    A gyásznap a szózat eléneklésével zárult.