A Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

iskolaorvosi asszisztens munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 125.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Asszisztensi feladatok ellátása. Az alkalmazás a 2020. évi C. törvényben meghatározott jogviszonyban történik.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

         Középfokú képesítés, OKJ 54 vagy OKJ 55,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

       Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség, érvényes működési engedély, MESZK tagság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Emelt szintű szakképesítés, Háziorvosi asszisztensi munkakörben szerzett tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

     Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; motivációs levél; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Gaál Dénes nyújt, a 06-20/236-3336 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

         Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/2022 , valamint a munkakör megnevezését: Iskolaorvosi asszisztens.

vagy

         Elektronikus úton Gaál Dénes részére a gaaldenes.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül

         Személyesen: Gaál Dénes, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 30.