Elhunyt Ferencsik Pál, balassagyarmati dandártábornok, az egykori Határőrség vezetője.

Ferencsik Pál 1946. augusztus 14-én, Tereskén született. 1964-ben a Szántó Kovács János Gimnáziumban érettségizett. 1967-től a határőr-parancsnokság hivatásos tisztje.

1975-ben a kerületparancsnok tiszti beosztásba, parancsnok-helyettesi pozícióba került. 1983-ban vörös diplomás minősítéssel elvégezte a Rendőrtiszti Főiskolát, századossá léptették elő. 1986-ban a Zrínyi Miklós Katonai Akadémián diplomázott kiváló eredménnyel, ekkor őrnagyi rendfokozatba helyezték. 1996-ban a balassagyarmati Határőr Igazgatóság igazgatójává történt kinevezésekor ezredessé, majd 1999-ben dandártábornokká nevezik ki, utóbbira Nógrád megye fegyveres állománya köréből első alkalommal került sor.

1961-től, tizennyolc éven át a helyi Dózsa, majd a BSE igazolt labdarúgója volt.

2000-ben részt vállalt a Balassagyarmati Polgárőr Egyesület életre hívásában. Kezdeményezésére jöttek létre a helyi Mikszáth Kálmán Középiskolában és a nagybátonyi Fáy András Szakközépiskolában a rendészeti, határőrizeti ismereteket is nyújtó fakultációs osztályok.

Társadalmi és közösségépítő tevékenységéért 2004-ben Balassagyarmatért Emlékérem kitüntetésben részesült.

Ferencsik Pál 2022. november 12-én hunyt el.

In memoriam Ferencsik Pál (1946-2022)