Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet
                       
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet

Konyhai kisegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Konyhai kisegítő feladatok: előkészítés a főzéshez, mosogatás, takarítás, ételadagok kiosztása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek:
8 Általános,
Magyar állampolgárság, bűntetlen előélet, cselekvőképesség,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 1.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Siket Anikó nyújt, a 06-20/295-4151 -os telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2023 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.
vagy
Elektronikus úton Strba Éva részére a munkaugy.gamesz@gmail.com E-mail címen keresztül
Személyesen: Siket Anikó, Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zsilinszky utca 14. .
A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 3.