spot_img

Csach Gábor: A jóság erényének gyakorlása vezet el minket a boldogsághoz

2024. júl. 19.

Az Államalapítás Ünnepén Csach Gábor polgármester mondott köszöntőt.

„Semmi sem emel fel annyira, mint az alázatosság, és semmi sem sújt annyira a porba, mint a dölyf és a viszálykodás”.

Az ezer esztendővel ezelőtt írt „Szent István intelmei fiához, Imre herceghez” című rövid erkölcstani könyvecskében fogalmaz így Magyarország első királya. Ez az egyetlen igazolhatóan államalapítás korabeli írás kiemelkedik a korabeli Európa hasonló „királytükörnek” hívott munkáiból. Nemcsak eredetiségében, hanem azért is, mert a korban szokatlanul közvetlen és meghitt, egy gyermekét forrón szerető apa tanácsgyűjteménye a trónörökös fia részére. Ha a korszellem konkrétumait leválasztjuk róla, rendkívül hasznos olvasmány minden vezetésre készülő mai embernek – kezdte ünnepi beszédét Csach Gábor, városunk polgármestere.

Magyarország legrégebbi és az egyetlen dicsőséges ünnepnapja Szent István ünnepe. 1090 óta, vagyis Szent László királyunk 933 esztendővel ezelőtt írt dekrétuma óta elrendelt ünnepe van hazánkban az államalapító Szent István királynak. Mégpedig olyan vidám és diadalmas ünnepe, amely elbukó forradalmainkkal szemben az Európában egyedülállóan, annyi sorscsapás ellenére megmaradt Magyar állam létének, így az egész magyarságnak legfőbb ünnepnapja – hangsúlyozta Balassagyarmat első embere.

Balassagyarmaton különösen, hiszen városunkat 902 körül alapították Gyarmat néven a hét honfoglaló magyar hadrend egyikének, a kürtgyarmat törzs tagjai – folytatta a szónok.

– Abból a célból, hogy a szövetségi szállásterület északi határát jelentő Ipoly feletti határtelepülések egyetlen déli településeként, az itt lévő történelmi átkelőhely okán hídfőként szolgáljon. Az ezredfordulóra királyi település lettünk az István mellett harcoló Hont-Pázmány nemzetség katonai alakulatának tagjai. Városalapító őseink a sikeres oldalra álltak, István mellett küzdöttek az erős, egyszerre okosan kompromisszumokat kötő, de szuverén Magyarországért. Mert egy várost sikeresen működtetni ugyanúgy lehet, mint egy országot: a közösség érdekeit az egyéni ideológiák és önös politikai érdekeken felülemelkedve. Alázattal örülni a sikereknek a folytonos viszálykodás és a „minden rossz” kevélysége helyett. Finoman egyensúlyozva a kompromisszumok és a határozott érdekérvényesítés keskeny élein. Ahogyan Szent István mondta fiának: sose légy elhamarkodott, mert az „ostobán tett fogadalmainkat meg kell szegjük!”

Szent István is megállapította: „nehéz megtartani a királyi hatalmat ezen a vidéken”. Azon a vidéken, ahol a focihoz, a közgazdaságtanhoz, a virológiához vagy a közigazgatáshoz, mint általában mindenhez, minden magyar ért. Egy ilyen helyen csak az erények vezette helyes arányérzék teheti sikeressé a közösséget.

Ezért is fogadjuk meg államalapító Szent István királyunk intelmeit: „… legyünk irgalmasak… és kíméletesek… Legyünk lélekben erősek (Civitas Fortissimában ez nem nehéz feladat), hogy jó sorsunk ne tegyen túlzottan elbizakodottá, a balszerencse pedig ne sújtson minket a porba! És legyünk jók … mert a jóság erényének gyakorlása vezet el minket a teljes boldogsághoz!” – zárta mondandóját Balassagyarmat polgármestere.

(szilágyi)

Sümegi fotó

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok