spot_img

Meló Ferenc: Van mire büszkének lennem

2024. ápr. 19.

Mint arról beszámoltunk, a Nemzeti Ünnep alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök előterjesztésére Novák Katalin köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt Polgári Tagozata kitüntetést adományozta Meló Ferenc, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium nyugalmazott igazgatója részére, melyet Pintér Sándor belügyminiszter adott át ünnepélyes keretek között. A rangos elismerésben részesült balassagyarmati polgárral beszélgettünk.

Három éve vezette a dejtári körzeti általános iskolát, amikor a 90-es évek legelején megkeresték gyarmati értelmiségiek, hogy felkérjék egy keresztény iskola létrehozására. Meglepődött?

Hiába, hogy megtörtént a rendszerváltozás és polgári kormány irányította az újra szabad országot, akkoriban még egyáltalán nem volt magától értetődő egy keresztény szellemiségű intézmény megalapítása. Az otthonunkban keresett fel a közismerten vallásos pedagógus házaspár, Nagy Ervin és felesége, valamint Kovács Gábor tanár úr. Távozásuk után a feleségemmel átbeszéltük a kérdést, és gyakorlatilag fél óra alatt eldőlt, hogy igent mondok a megtisztelő és roppant felelősségteljes felkérésre. Hívő emberként úgy gondoltam, ha az Úr ezt a feladatot bízta rám, akkor azt el kell vállalnom, és a legjobb tudásom szerint meg kell felelnem neki.

Hogyan látott munkához?

Vezettem tovább a dejtári iskolát, közben pedig részletesen kidolgoztam a keresztény iskola működésének alapjait, tervezetét, struktúráját. Közel másfél éves munka, rengeteg olvasás, tájékozódás, beszélgetés előzte meg azt az örömteli pillanatot, mikor 1992 szeptemberében elkezdődött a tanítás a Köztársaság téri épületben, a Városházával szemben.

Hány diákkal, mekkora tanári karral?

Közel 200 tanulónk volt 1–8. osztályig, 14 pedagógussal láttunk munkához.

Hogyan fogadta a város az új intézményt?

Mint már említettem, akkoriban korántsem volt magától értetődő egy keresztény iskola létrejötte, és ahogy az már csak lenni szokott egy kisvárosban, mendemondák, rosszindulatú pletykák keltek szárnyra. Bennünket ez nem fékezett le, lelkesen és meggyőződéssel tettük a dolgunkat. Hogy jól végezhettük a munkánkat, mi sem bizonyítja jobban, minthogy két év múlva már közel kétszer annyi gyermek járt hozzánk, mint az első évben.

Mit tartott a legfontosabbnak?

A keresztény iskola megnevezés természetesen egyáltalán nem azt jelentette, hogy hozzánk csak vallásos szülők vallásos gyermekei járhattak. A Szent Imre Iskola keresztény szellemiségben okította és nevelte a nebulókat. A jóra, a szeretetre, az örök emberi értékekre tanítottuk a gyerekeket.

Ahogy múltak az évek, úgy fejlődött és erősödött az intézmény.

Órákig sorolhatnám, mi minden értünk el, ezért csak a legfontosabb mérföldköveket említem meg. Nagyon fontos lépés volt a gimnáziumi képzés elindítása. Az iskolában folyó pedagógiai munka elismeréseként az OKÉV Észak-Magyarországi Területi Igazgatósága 2005-től emelt szintű érettségi vizsgaközpontnak jelölte a Szent Imre Gimnáziumot. 2010-től ECDL-vizsgaközpont, 2012-től pedig Akkreditált Felnőttképzési Központ lett. Az intézmény elnyerte a Kistérségi Tehetségpont címet. Folyamatos tartalmi megújulást, előremutató szerkezeti váltásokat sikerült elérnünk. Például felnőttképzés indult, mely a későbbiekben több OKJ-s képzésfajtával is bővült, mely segítette a fiatal felnőttek szakmai továbbképzését a térségben, ezzel is növelve az elhelyezkedési esélyeiket. Az iskolafejlesztés személyi és tárgyi feltételeit, anyagi hátterét a nehéz gazdasági helyzet ellenére is rendre sikerült megteremteni. Sikeres pályázatok tették lehetővé az iskola mind külső, mind belső megújulását. Karitatív tevékenységet is folyamatosan végeztünk, a hátrányos helyzetű tanulók rendszeres támogatásban részesültek, több alkalommal szerveztük meg csángó gyerekek üdültetését, rendszeresen adományokat juttattunk el a gyímesfelsőloki Szent Erzsébet Iskolának is. A felvidéki magyar iskolákkal is szoros kapcsolatot tartottunk fenn, a magyar nyelv védelme és ápolása érdekében az iskola a Rákóczi Szövetséggel közösen „Támogass könyvadománnyal” akciót hirdetett, melynek során országos gyűjtés is indult. Az iskola hangsúlyos művészeti képzéseivel a város és a környék kulturális életében is fontos szerepet töltött be. A Szent Imre Utazó Színház előadásainak és a Nyári Szabadtéri Színházi Napok programjának megszervezésével értékközvetítő, tartalmas szórakozást nyújtottunk a térség lakóinak. De segítettük az egyedül élő, nehéz sorsú balassagyarmati időseket is. Huszonöt évig irányítottam a Szent Imre Iskolát, nyugodt lelkiismerettel mondhatom, van mire büszkének lennem.

Mindeközben pedagógiai és vezetői munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.

Igazgatói kinevezésem után nem sokkal az EKIF, azaz az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatójaként is tevékenykedtem, egészen Keszthelyi Ferenc püspök úr nyugdíjba vonulásáig. Igazgatói munkám első nagy elismeréseként éltem meg a felkérést, hiszen immár nemcsak a Szent Imre Iskola vezetéséért voltam felelős, hanem az egyházmegye összes oktatási intézményének tevékenységeit koordináltam. Mindig igyekeztem a lehető legmagasabb színvonalon végezni a munkámat, számomra mindig is az volt az első számú szakmai cél, hogy kihozzam a maximumot mind a saját pedagógusi teljesítményemből, mind az iskola számára elérhető lehetőségekből. Örömmel tölt el, hogy sokan felfigyeltek az eredményeimre, és több szakmai kitüntetésben is részesültem aktív éveit alatt. Többek közt elnyertem az Eötvös József-díjat, az Apáczai Csere János-díjat, a Szent Gellért-díjat, a Váci Egyházmegyéért-díjat, a Veres Pálné-díjat és a Pro Urbe-díjat, hogy csak azokat említsem, amelyekre a legbüszkébb vagyok.

Negyed évszázadnyi tevékenysége után mégis botrányok közepette távolították el az intézmény éléről.

Nehezen éltem meg azt az időszakot, hiszen a 25 év alatt elért eredmények után nem ilyen befejezésre számítottam. Különösen fájt, hogy sok már folyamatban lévő, az iskola fejlesztését célzó tervem így végül soha nem valósulhatott meg. Némi elégtétellel tölt el azonban, hogy a munkaügyi bíróság első és másodfokon is nekem adott igazat, a munkáltató által ellenem felhozott nyolc pontból egyetlen egyet sem tartottak megalapozottnak és valósnak.

Hogyan telnek a mindennapjai?

A feleségem halála óta egyedül élek. Azt teszem, amit kell, mosok, főzök, takarítok – pár év tapasztalata után állíthatom, bizony egyetlen férfinak sem ártana meg ez! Szép terasza van az otthonomnak, rengeteg virágot gondozok. A legnagyobb szenvedélyem az olvasás lett, most jut rá időm bőven, elsősorban természettudományos és vallási köteteket forgatok.

Család?

Büszke vagyok két csodás gyermekünkre, mindketten a fővárosban élnek, a lányom egy könyvkiadónál dolgozik szerkesztőként, a fiam katonai ügyész. Naponta beszélünk telefonon, hétvégeken pedig együtt csinálunk programokat.

Közéleti szerepvállalás?

2006 óta vagyok Nógrád Megye Közgyűlésének tagja, a Humánbizottság elnökeként tevékenykedem.

Mit jelent ez a rangos állami kitüntetés az ön számára?

Annál jobban magam sem tudnám megfogalmazni, mint ami az oklevelen áll: „Több évtizedes példaértékű pedagógiai és közösségépítő munkája elismeréseként”.

Szilágyi Norbert

Legújabb cikkek

Programok