spot_img

Alapítványi beszámoló

2024. jún. 22.

TOP-7.1.1-16-H ERFA-2020-00707 projekt azonosító számú
„Vallási, kulturális, történeti örökség  közkinccsé tételének továbbfejlesztése,  tudományos ismeretterjesztő közösségi tér  korszerűsítése, bővítése” című pályázat
2022/2023.évi
B E SZ Á M O L Ó J A

A projekt-támogatást elnyert Kedvezményezett civil szervezet /Kertész István Alapítvány/ illetve a Támogató /a Magyar Állam és az Európai Unió „Befektetés a Jövőbe” Regionális Fejlesztési Alap/ által megkötött „Szerződés” értelmében a Kedvezményezett kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósításának esztendejét (2022) követően (2027-ig) végzett munkájáról évenként beszámolót készít és azt a Támogató részére megküldi.

Ennek értelmében az első (2022/2023-as) év tevékenységét az alábbiakban mutatjuk be.
1. Tartalmi előzetes kivonat:
A 2022-es átadást követő egy esztendőben a projekt minden eleme működőképesnek bizonyult. A muzeális kiállítótér bővítése, korszerűsítése, többfunkciós közösségi térré történő kialakítása, négy évszakon át történő látogathatóságának megvalósítása, valamint a kulturált higiéniai, mozgáskorlátozotti körülmények használatba vétele egyaránt realizálódott/élettel töltődött meg.

Ezen eszenciális közlés mind kvantitatív (számszaki/mennyiségi), mind kvalitatív (szakmai/minőségi) mutatókkal az alábbiakban tényszerűen igazolható.
2. a./ Kvantitatív (mennyiségi) mutatók:
• A projekt megvalósítását követő évben a fogadott/muzeálisan kalauzolt/ egyéni és csoportos látogatók számára már nem csak egy, hanem két előadói terem állt rendelkezésre, amelyben megfelelő körülmények között vált lehetővé előadások/foglalkozások megtartása.

Egyrészt: az épületen belüli (a korabeli imaházi/szakrális térben, a fűtetlen) az eredeti templomi berendezést megőrzött nagyteremben. Ezen helyszínen (új székek vásárlása révén) mintegy egy ötödével bővült az a terület, melyben – tavasszal/nyáron – előadások megtartására kerülhetett sor.
Másrészt: az újonnan – a projekt által többfunkcióssá átalakítható – kisebb teremben. (Amely a fejlesztés eredményeként korszerű mellékhelyiséggel is ellátott.) Az utóbbi, új, egész évben fűthető kisebb terem már az őszi/téli időszakban is lehetővé tette egy-egy előadás ill. vallási/hitéleti rendezvény megtartását. (Pl. iskolás ifjúság rendhagyó történelemórának vagy helyi hitközségi összejövetelnek a megvalósulását.) Ráadásul az új fűtési rendszer könnyen kezelhető és költséghatékonyan működtethető.
• A projekt megvalósulása nyomán az épületen belüli és kívüli (udvari) új, kiállítási összhasznos m2-nyi terület mintegy 40 %-al bővült.
• A projekt előtti kritikus állapotú udvari rész hasznos és kulturált állapotúvá vált, amely egyben a holocaust tényét drámai/eredeti fotókkal illusztráló befejező részévé vált a kiállítás szakmai/történeti üzenetének.
• a pályázat egyik fontos, uniós stratégiai követelménye volt: a kiállítás akadálymentes közlekedéssel történő épületen kívüli/belüli megközelíthetőségének biztosítása. A megvalósulás révén az elmúlt esztendőben egyes mozgáskorlátozottak számára is lehetővé vált az intézmény látogathatósága/megtekinthetősége.
• Az új/korszerű audovizuális (LED-es képernyő) megvásárlásával és alkalmazásával látványosabbá/sokoldalúbbá válthatott a történelmi ismertetés/illusztrálás.
b./ Kvalitatív (szakmai/minőségi) mutatók:
A három évtizeddel ezelőtt alapított, azóta folyamatosan működő, szakmailag mérhető eredményeket prezentáló non-profit civil szervezet tevékenységének egyik alapvető és konstans/állandó elemeként az elmúlt esztendőben is folytatódott az egyetemes zsidó vallás- és nép-, valamint holocaust-történet széleskörű és messze ható megismertetése, közkinccsé tétele. Mind helyi, mind regionális, mind pedig országos, esetenként még nemzetközi szinten is.

Ezzel párhuzamosan a projekt által megújult közösségi térben alkalom nyílt a zsidó és a kereszt(y)én kultúrkör főbb azonosságainak és különbözőségei kérdésköreinek, helyenkénti téves előítéleteinek interaktív megbeszélésére is.
Az Uniós és Magyar Kormányzati támogatással nagyobb léptékűvé/egyben sokszínűbbé vált kiállítás olyan történeti/muzeális jellegű hátteret biztosított/biztosít, amely révén a legkülönfélébb helyi és városkörnyéki/kistérségi vallási-, illetve világnézetű egyéni látogatók, családok, ifjúsági-, felnőtt- és nyugdíjas csoportok színvonalas ismeretterjesztő előadásokban részesülhettek.

Ezzel párhuzamosan az új kiállítás, valamint a hozzá szervesen kapcsolódó – országosan mindinkább ismertté vált – műemlék ortodox temető a hazai és a nemzetközi turizmus sajátos, egymást kiegészítő egyedi balassagyarmati színterét képezi. A „nyugati” fejlett világból ide érkező családi/vallási gyökereit/genealógiáját az Ipoly mentén kereső/megtaláló „nemzetközi” neológ zsidóság mellett a hazai/belföldi más vallású, vagy éppen más világnézetű turista csoportoknak történeti információkkal történő igényes kiszolgálása is folyamatos feladata volt a támogatott Pályázónak.
Minden esztendőben, így a 2022. és 2023.-es évben is Erec Izrael-i, valamint nyugati ortodox és haszid személyek/családok is fölkeresték a megújult vallási/kulturális örökségi színhelyet, elismeréssel szólva a felújítás színvonaláról. E speciális nemzetközi vallási turizmusnak is évente visszatérően is egyik fontos célállomása a balassagyarmati temető, valamint az egykori imaházi megújult kulturális örökségi színhely.

A tudományos ismertterjesztő tevékenységhez kapcsolódóan az új közösségi tér kialakítása nyomán különféle városi és térségi rendezvények is kapcsolódtak. Ezek egyik új eleme volt, hogy pl. városi kulturális intézménnyel (Művelődési Központ, Palóc Múzeum), továbbá térségi magán civil körökkel/társaságokkal közös rendezésű tudományos ismeretterjesztő ill. művészeti események is megvalósultak.

1./ a városi Mikszáth Kálmán Művelődési Központtal közösen az ortodox temetői „nyílt muzeális tárlatvezetésre” került sor, Nógrádi Gergely világhírű főkántor szakrális illetve énekművészeti közreműködésével. Mely rendezvény három (városi Művelődési Központ, Ipoly menti Zsidó Kiállítóterem, ortodox műemlék temető) helyszínen nagy létszámú közönséget vonzott, egész Nógrád vármegyéből.

Nógrádi Gergely főkántor, „a Zsidó Pavarotti”,…az Európai Zsidó Kántorverseny győztese (Leeds, 2015.),…
„A magyar kultúra nagykövete”….

2./ A társadalmi/zenei szakmai kitüntetett Gerendás Péter zenei előadóművész közreműködésével részben világi-, részben szakrális eseményre került sor. Melynek zárásaként a szépszámú közönség az új kiállításban muzeális tárlatvezetésben részesült. Az esemény kooprodukcióban, két helyszínen – szintén a Művelődési Központ nagytermében, valamint az Ipoly menti Zsidó Kiállítóteremben – került megrendezésre.
A pályázati beszámolási kötelezettség első (2022. – 2023.-as) esztendejében az újonnan létrehozott balassagyarmati „Vallási, kulturális, történeti örökséget közkinccsé tevő közösségi teret” meglátogatók személyes véleményei, pozitív megnyilvánulásai nyomon követhetőek a civil szervezet által, a kiállításban elhelyezett „VENDÉGKÖNYV” alapján.
Melyből megismerhető, hogy az ott látottakról/hallottakról – írásban is dokumentáltan – a részt vevők komoly elismeréssel nyilatkoztak. Mint például – többek között, a teljesség igénye nélkül – a helyi Polgármesteri Hivatal szakcsoportja, a helyi Művelődési Központ dolgozói, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat ill. a miskolci rendvédelmi szervek munkatársai, a salgótarjáni Sréter Ferenc Népfőiskolai Egyesület hallgatói, a várpalotai Természetbarát Szövetség tagjai, számos nyugdíjas Klub (pl. Kocs község…) autóbuszos kiránduló csoportja, a budapesti(kispesti) Romák Felzárkóztatásáért Egyesület, a budapesti Eleven Emlékmű (zsidó identitásúak) csoportja, a helyi Hit gyülekezet, a Skarabeusz (független polgári) Asztaltársaság tagjai, a Művelődésszervezők Országos Találkozójának résztvevői, számos család és magánszemély…Utóbbiak között pl. Kukorelly Endre, József Attila-díjas költő, író, vagy éppen vidéki (Békés megyei) zsidó művelődéstörténész kolléga…

2023. júliusában a Megafon Rádió interjút készített, majd sugárzott a balassagyarmati zsidó örökséget gondozó Ipoly menti Zsidó Kiállítóterem működéséről, melynek keretében a Támogatott szervezet művelődéstörténésze ismertetést nyújtott az Európai Unió és a Magyar Kormány anyagi forrásaiból megvalósult fejlesztésről is.

Legújabb cikkek

Programok