spot_img

Civitas Fortissima 105: Átadták a Díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat

2024. máj. 24.

A város több pontján megemlékezést tartottak a 105 évvel ezelőtt történt csehkiverés eseményeiről. A gazdag ünnepségsorozat részeként a hagyományokhoz hűen átadták a Díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat.

Százöt éve már hogy 1919. január 29-én balassagyarmati polgárok, vasutasok, katonák kiálltak magyarságukért a megszálló erőkkel szemben és nem féltek áldozatot hozni hazánkért. Így lett Balassagyarmat a Legbátrabb Város és így állhat ma büszke bástyaként Magyarország határán, Palócország közepén.

Az emléknap a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Egyesület megemlékezésével kezdődött a katonatemetőben, ahol Bartha István evangélikus lelkész mondott imát az 1919-es hősök sírjánál, majd ágyúlövéssel tisztelegtek a hősi halált halt áldozatok emléke előtt.

Az elhunyt vasutasok emlékére koszorúkat helyeztek el a gyarmati vasútállomás emlékfalánál. Itt Lavaj Árpád, a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Gimnázium intézményvezetője osztotta meg ünnepi gondolatait. A megemlékezést a MúzsaRúzs Társulat színesítette produkcióival.

Ezt követően az ünnepi megemlékezésre került sor Párkányi Raab Péter főtéri szobránál, ahol Csach Gábor polgármester mondta el ünnepi beszédét. Ezután az emlékezők átvonultak a szomszédos Városházához, ahol a harcokban elesett hősöknek örök emléket állító táblánál helyezték el az emlékezés virágait. A múltidéző műsorban közreműködött a Balassagyarmati Dalegylet Ember Csaba vezénylésével, Kósa József zongoraművész, a 16-os Honvéd Katonai Hagyományőrző Kulturális Egyesület, valamint Majer Illés Ivett, aki Jakus Éva A mi kis városunk a ,,Legbátrabb” című művét szavalta el.

Délután a Mikszáth Kálmán Művelődési Központban folytatódott az emléknap Dr. Gali Máté történész, a Mathias Corvinus Collegium Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanárának a trianoni évszázadról szóló előadásával.

Az ünnepség az előző évek hagyományaihoz hűen a művelődési ház kamaratermébe költözött. Az eseményt Kósa József zongoraművész nyitotta meg Bartók Béla: Allegro Barbaro című művével. Elsőként Medvácz Lajos, a Civitas Fortissima Kör alelnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

– A hazaszeretet a tájhoz, a lakóhelyünkhöz, az embertársainkhoz, a közvetlen barátainkhoz, az anyanyelvünkhöz való szoros kapcsolaton és a szülőkhöz való feltétel nélküli szereteten alapszik. De a patriotizmus egyben önfeláldozás is, amely olyan tettekben nyilvánul meg, mint a Civitas Fortissima bátor hőseinek önfeláldozó cselekedete, akik 105 évvel ezelőtt életüket adták szeretett városukért, Balassagyarmatért és a hazáért – kezdte gondolatait Medvácz Lajos. Beszédében kiemelte, hogy a Legbátrabb Város a mai napig is példát mutat hazaszeretetből, hiszen kis városunkban egy olyan aktív közösség működik, amely nagy összetartó erővel rendelkezik.

Az egyesület alelnöke a továbbiakban ismertette, hogy a Civitas Fortissima Kör idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amely tevékenységével, munkájával meghatározó szerepet tölt be a város mindenkori életében, méltó módon őrzi és ápolja a hagyományokat. Az 1989-ben alakult egyesület működésével kapcsolatban elmondta, hogy a kör Kamarása József kezdeményezésére Dr. Szakács Zoltán segítségével jött létre, melynek fő feladati közé tartozik a Civitas Fortissima név használata, a név megőrzése az 1919. január 29-én kivívott, példamutató, példaadó győzelem alapján, valamint a név eredetének terjesztése, ápolása és az évforduló méltó módon való megünneplése. Ezt követően történeti áttekintést kapott a hallgatóság a Civitas Fortissima Kör meghatározó eseményeiről.

– 1998-ban az önkormányzat Juhász Péter városvezetése alatt rendeletet hozott a dicsőséges nap Civitas Fortissima megünnepléséről, a név használatáról és ekkor került ki a Városháza falára a Civitas Fortissima név. Ilyen fontos mérföldkő a sok között a 2002-es év, amikor is a Párkányi Raab Péter Kossuth-díjas szobrászművész keze munkáját dicsérő Civitas Fortissima emlékművet felavatták. 2005-ben parlamenti döntés született a hivatalos név használatáról Urbán Árpád képviselő javaslatára, majd 2006-ban Szily Katalin átadta a parlament dokumentumait a városnak és a főtér neve 2009-től hivatalosan is Civitas Fortissima lett. Ebben az évben Matúz Gábor ikonikus filmjét is bemutatták, továbbá a város megkapta a nemzeti kulturális örökség díjait. 2011-ben létrejött a Civitas Fortissima Múzeum – fogalmazott Medvácz Lajos.

Ezután Csach Gábor polgármester megnyitotta a városi önkormányzat képviselő-testületének ünnepi ülését, amelynek keretében Huszár Péter alpolgármesterrel átadták a városi kitüntetéseket: a Díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat.

Balassagyarmat sosem szűkölködött olyan emberekben, akik tetteikkel építették, építik településünket, akik azért tevékenykednek, hogy Balassagyarmat kimagasló város legyen.
Idén Pro Urbe-díjban részesült Dr. Vankó Éva, a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet, Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa több évtizedes, a balassagyarmati és nyugat-nógrádi betegek szolgálatában elhivatottsággal, odaadással, szakmai igényességgel és humanitárius szemlélettel végzett magas színvonalú, eredményes orvosi munkájának elismeréseként.

Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balassagyarmatért Emlékérem kitüntető címet adományozott Dr. Bauer Viktor osztályvezető főorvos, gyermekgyógyász- és gyermekneurológus szakorvos részére a gyermekgyógyítás érdekében nagy elhivatottsággal, lelkiismeretes odaadó hozzáállással végzett magas színvonalú példaértékű orvosi munkájáért és lokálpatriotizmusáért.

Balassagyarmat Város Önkormányzata 2024-ben Pro Urbe-díjat adományozott Sinágel József vendéglátó szakember, lokálpatrióta, a kulturális értékek ápolója és közvetítője részére a színvonalas balassagyarmati vendéglátás érdekében végzett kiemelkedő munkásságának, a város kulturális életét gazdagító amatőr színjátszó, vers- és prózamondó aktivitásának, lokálpatriotizmusának elismeréseként.

Sinágel József köszönetét Karinthy Frigyes Előszó című versével fejezte ki a közönségnek.

A továbbiakban átadásra került a Balassagyarmat Díszpolgári cím, amelyre az a személy választható, aki a város fejlődésének elősegítésében, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, a város lakossága javára hosszú időn keresztül eredményes és sikeres tevékenységet folytatott.
A Balassagyarmat Díszpolgára kitüntető címet idén Dr. Szakács Zoltán, a Civitas Fortissima Kör elnöke szülész- nőgyógyász főorvos érdemelte ki a Civitas Fortissima eszmeiségét és az 1919-es bátor balassagyarmati honvédők emlékét ápoló, a hazafias identitás erősítése érdekében hűséggel, küldetéstudattal végzett tevékenységének és lokálpatriotizmusának, valamint több évtizedes odaadó orvosi szolgálatának elismeréseként.

A program további részében Dr. Szakács Zoltán városunk újdonsült díszpolgára, a Civitas Fortissima Kör elnöke köszöntötte a jelenlévőket.
A díjazottak tiszteletére Albinoni: Adagio című műve csendült fel Baráth Attila szaxofonos előadásában.
A rendezvény a Hamburgi menyasszony című operett leghíresebb dalával zárult, amelyet Csábi István előadásában és a Balassagyarmati Dalegylet közreműködésével élvezhettek a vendégek. Zongorán kísért Kósa József.

Az ünnepség műsorában közreműködött Majer-Illés Ivett műsorvezető, Kósa József zongoraművész, Baráth Attila szaxofon előadóművész, Csábi István előadóművész és a Balassagyarmati Dalegylet Ember Csaba vezénylésével.

Zábrádi Dorottya
Sümegi Tamás fotói

Legújabb cikkek

Programok