spot_img

Álláspályázat: adóügyi ügyintéző

2024. ápr. 19.

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

BALASSAGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

adóügyi ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Az adócsoport szervezeti egységén belül ellátja Balassagyarmat, Patvarc és Ipolyszög települések tekintetében a helyi adókkal – magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó – és a talajterhelési díjjal kapcsolatos ügyek intézését, a helyi adóztatási és ügyviteli feladatokat. Naponta többször letölti az Önkormányzati Adóhatóság Hivatali Kapujára beérkezett iratokat és betölti az ASP IRAT szakrendszerbe, iktatja a beérkezett iratokat. Az ASP ADÓ szakrendszerben rögzíti, módosítja az adózói törzsadatokat. Elvégzi a papíralapú iratok rendezését, rendszerezését. Folyamatosan végzi az adózók adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásokban történő átvezetését. Intézkedik az adóhatósági munkával kapcsolatos okiratok, levelek ügyfelek részére történő kiküldéséről. Előkészíti az adózók részére kiküldött adóíveket, felszólításokat, határozatokat, egyéb levelezéseket. Ügyfelek fogadása, tájékoztatása.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adózás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Adó/jövedéki

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Balassagyarmat

Álláshirdető szervezet bemutatása: Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázatot zárt borítékban, postai úton vagy személyesen a megjelölt határidőre történő beérkezéssel, Balassagyarmat Város Jegyzőjének címére kell benyújtani: dr. Varga Andrea jegyző, Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12. A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a „Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal Adóhatósága adóügyi ügyintéző munkakör” megjelölést!

Feltételek, Előnyök Pályázati feltételek: Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények: – Büntetlen előélet – Cselekvőképesség KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 53643 Intézményi iktatószám: ÖHI/697-1/2024 – Magyar állampolgárság – Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása – Erkölcsi bizonyítvány Elvárt végzettség/képesítés: – 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség , Egyéb végzettség, Középfokú iskolai végzettség, szakirányú középfokú végzettség Pályázat elbírálása során előnyt jelent: A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem Egyéb pályázati előnyök: – ASP ADÓ szakrendszer ismerete – ASP IRAT szakrendszer ismerete – Önkormányzati adóigazgatásban szerzett tapasztalat

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő informatikai kompetenciák: – Szövegszerkesztő (pl. Word) – Alapszint – Táblázatkezelő (pl. Excel) – Alapszint – Dokumentumkezelő-iktató – Alapszint A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok: – végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata – egyéb – fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján – vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítése – Adatkezelési nyilatkozat – Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.01. 12:00

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy még érvényes pályázatok esetében is a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

További információt dr. Varga Andrea jegyző nyújt, +36/35/505-925 telefonszámon.

Legújabb cikkek

Programok