spot_img

Állás: Parkgondozó

2024. júl. 19.

Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Parkgondozó munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
                       
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Nógrád megye, 2660 Balassagyarmat, Közigazgatási területe
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A GAMESZ fenntartása alá tartozó zöldterületek gondozása, sövénynyírás, faápolás, öntözés. Téli időszakban hóeltakarítás, síkosságmentesítés.
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
                       
Pályázati feltételek: Középfokú végzettség, szakmunkásképző intézet, Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
        Kisgépkezelői eng.
      B kategóriás jogosítvány
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  Részletes fényképes, szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; iskolai végzettséget igazoló okirat másolata; pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2024. május 2. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dénes Andrea nyújt, a 06-20/665-7963 -as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Balassagyarmati Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet címére történő megküldésével (2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Parkgondozó. vagy Elektronikus úton Dénes Andrea részére a gameszpark@gmail.com e-mail címre vagy Személyesen: Dénes Andrea, 2660 Balassagyarmat, Rákóczi út 50.

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok