spot_img

Dr. Szakács Zoltán: Az alkotó nem pihenhet

2024. júl. 19.

Optimista vagyok, a Civitas Fortissima szellemisége jelen lesz tíz-húsz-harminc év múlva is Balassagyarmaton – summázza városunk idén januárban megválasztott díszpolgára. Dr. Szakács Zoltánt nem kell bemutatni, köztudottan nagybetűs lokálpatrióta, finom úriember, elhivatott orvos, igazi polgár.

Történelmi idők: Kamarás József állt elő a rendszerváltás előtt a meglepő ötlettel.

A Civitas Fortissima Kör megálmodója Józsi bácsi volt. Ő akkoriban gondnokként dolgozott a kórházban, gyakran ebédeltünk együtt, és elmondta, úgy tudja, hogy az 1919-es gyarmati hősöknek emléket állító eredeti városházi tábla az 1940-es évek végén nem lett összetörve, csak megfordították és a kornak megfelelő szöveget nyomták oda a kommunisták. Azt mondta, létre kéne hozni egy civil szervezetet, amelyik zászlajára tűzi és elsődleges feladatának tekinti, hogy fordítsuk vissza ezt a turulmadaras táblát.

Nem tartottak bármiféle következménytől?

Ekkor 1989-et írtunk, érződött a változások szele, a hatalom már egyáltalán nem volt olyan félelmetes, a diktatúra folyamatosan gyengülni látszott.

Hogyan alakult meg a Kör?

A kórházból indult, ott volt Bartal Gábor és Rózsa György főorvosok, és még néhányan, összejöttünk az öregúr főutcai kis lakásában és összehoztunk jogászi segítséggel egy alapító okiratot. A tábla ügye mellett a hazaszeretet és a lokálpatriotizmus képviseletére gondoltunk. Nem utolsó sorban jószomszédi viszonyt ápolni a tőlünk, Magyarországtól elszakított környezetünkkel, hiszen fájdalmasan szomorú tény, hogy akármelyik határon átlépünk, ott magyarul beszélnek. Elég hamar már százan lettünk, hiszen nem erőszakosan, hanem megfontoltan, régi ismerősöket megszólítva gyarapodott a létszám. Az első elnök Rózsa György volt két ciklusban, majd Bartal Gábor, jómagam mintegy tíz éve.

Szakács Zoltán 1941. február 16-án született Balassagyarmaton, kereskedő, iparos családban. A Balassi Bálint Gimnáziumban érettségizett 1959-ben. 1960-ban felvételt nyert a Budapesti Orvosi Egyetem Általános Orvosi Karára, ahol 1966-ban szerzett orvosdoktori diplomát. 1966 októberétől mindössze egy év kihagyással folyamatosan a Dr. Kenessey Albert Kórház-Rendelőintézet orvosa.
1967-ben megnősült, felesége néhai dr. Kadosa Ildikó, ugyancsak elismert, nagy teherbírású szakorvos volt. Az addiktológiai osztály vezető főorvosaként rendíthetetlen humanizmussal, segíteni akarással küzdött betegeiért, sajnos 2023 őszén elhunyt. Két gyermekük és négy unokájuk van.
Dr. Szakács hosszú pályafutása alatt számos szakmai továbbképzésen vett részt. Szülészet-nőgyógyászatból 1972-ben tett szakvizsgát. 1980-tól a kórház nőgyógyászati osztályán főorvosként folytatta hivatását 2021-ig. Nyugdíjasként is aktívan dolgozott.
Szakmai munkáját 1986-ban Egészségügyi Miniszteri dicsérettel, 1988-ban SZOT szakszervezeti munkáért kitüntető jelvénnyel, 2002-ben „Az év Orvosa” oklevéllel, 2016-ban Arany Díszoklevéllel ismerték el hivatástudatát.
Dr. Szakács Zoltán a Civitas Fortissima Kör alapító tagja, jelenleg is a Kör elnökeként tevékenykedik.

Gondoltak arra, hogy a legtöbb álmuk valóra válik?

Igen, hiszen nagyon elszántak és kitartóak voltunk. Ráadásul azt mondtuk, nem érdekes, hogy ki melyik pártnak a tagja, a lényeg, hogy mennyit tesz a városért. Nagyon szép sikereket értünk el, csak hogy a legfontosabbakat említsem, az emléktáblát 1991. november 15-én sikerült visszaállítani az eredeti állapotába, a városi képviselő-testület 1998-ban döntött a január 29-i ünnepnap visszaállításáról és a Civitas Fortissima, azaz a Legbátrabb Város cím használatáról, 2002-ben felavattuk városunk ma már Kossuth-díjas szobrászművészének, Párkányi Raab Péter Civitas-szobrát a főtéren.

Aki mer nagyot álmodni, előbb-utóbb azzal szembesül, hogy az megvalósul…

Ne feledjük, hogy minden polgármester és önkormányzati képviselő teljes mellszélességgel támogatta a kört. De a polgárok köreiből is csak biztatást hallottunk.

Vagyis elmondhatjuk, hogy alighanem ez volt az az ügy, amelyet Gyarmat elmúlt 35 évének legnagyobb egyetértése kísért?

Ez biztos.

Elérkezett a legörömtelibb pillanat: a cím törvényes használatáról 2004 decemberében Urbán Árpád országgyűlési képviselő törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, melyet 2005 májusában emléktörvénybe foglalt a Tisztelt Ház.

Bár, mint mondottam, addig is használtuk a Legbátrabb Város címet, de innentől lett hivatalos. Csodálatos nap volt! Úgy is mondhatjuk, beérett a munkánk gyümölcse, bár jómagam inkább úgy fogalmaznék, hogy visszakaptuk azt, ami mindig is a miénk, vagyis Balassagyarmaté volt.

Ám a Kör tevékenysége nem fejeződött be.

Úgy gondolom, hogy stílszerűen egy Madáchi-hasonlattal kell válaszolnom: a gép forog, de az alkotó nem pihenhet! A fő célt elértük, ám egyöntetűen úgy döntöttünk, folytatni kell a megkezdett munkát. A hagyományok megőrzése, és a jövő generációi felé kell fordulnunk. Nagyon szép dolgok történtek az elmúlt tíz évben a fiatalok irányába, de ebben a megváltozott, elidegenedett korban újabb erőre kell kapnunk és újult erővel hirdetni a Civitas Fortissima eszmeiségét.

Könnyű a mai fiatalokkal?

Nyilvánvalóan nehezebb, mint tíz-húsz éve. A közösségi médiával az élen olyan szellemi rombolás történik, amely minden jó ízlésű embert taszít. Ember az embernek farkasa, az ifjúság pedig könnyű préda. Unokáim vannak, így érthetően magam is félve figyelem a világban zajló folyamatokat.

Derűlátó?

Gyarmat vonatkozásában egyértelműen igen, hiszem, hogy tíz-húsz-harminc év múlva is élni fog városunkban a Civitas Fortissima szellemisége. A világ történéseit illetően már borúsabban látom a helyzetet.

Új tervek?

Mivel a Kör szereti a várost, figyelünk minden területre. Szomorúan kell megállapítani, hogy még mindig elég sok helyen szemetes Gyarmat…

…Ami nem az égből hullik, hanem felelőtlen emberek dobálnak oda…

Igaz. Nyilvánvalóan ez csak nagy, városi összefogással sikerülhet, de a Kör ebben is meghatározó szerepet vállal a jövőben. Tájékoztatás és példamutatás, de vannak még ötleteink. Csak együtt fog sikerülni. Egy igazi polgári kisváros nem engedheti meg magának, hogy ne szemet gyönyörködtető legyen.

Önt orvosként is minden városunkhoz köti.

Balassagyarmatiként mindig is itt akartam szolgálni a polgárokat, és ezt soha, egyetlen pillanatra sem bántam meg. Meggyőződésem, a balassagyarmati kórház mindig a lehetőségeinek, a kor orvostudományának megfelelő szinten dolgozott, semmi szégyenkezni való nem volt. Mindig a beteg volt az első, kisegítettük egymást a kollégákkal, egy kicsit még a magánéletet is háttérbe szorítva a beteg felé fordultunk évtizedeken át.

Mit szól ahhoz, hogy az elmúlt években nagyot esett az intézmény színvonala?

Bántott. Nagyon. Legfőképpen a fiatalabb orvosok számomra elfogadhatatlan viselkedése. Maradjunk annyiban, bízom, sikerül helyreállítani az erősen leromlott állapotokat. Ez mindannyiunk, az egész térség érdeke. Remélem, az elmúlt hónapok eseményei bizakodásra adnak okot.

Nem kíván ismét munkába állni?

Volt róla szó, de úgy gondolom, ha ilyen szép, gazdag és hosszú karriert letudtam orvosi per, műhiba nélkül, akkor már nyolcvan fölött ezt nem próbálnám megkísérteni.

Ön mindig is köztiszteletben álló orvos volt.

Éreztem ezt évtizedekig, de a mai napig is. Bárhová megyek a városban, lépten-nyomon megállítanak a polgárok. Örömmel beszélgetek el a gyarmatiakkal. Gyakran nem is tudok előre köszönni a hölgyeknek, mert előbb üdvözölnek. Megélem a felém áradó szeretetet és tiszteletet, ennél nagyobb elismerés nem is kell egy nyugdíjas orvosnak.

Hány életet segített a világra?

Majdnem 3 ezer szülést vezettem le. Többször előfordult, hogy egyetlen nap alatt tíz apróság született meg a közreműködésemmel. Egy új élet világra segítése fantasztikus, máshoz nehezen hasonlítható, felemelő érzés.

Mit vár a június 9-i európai és önkormányzati választásoktól?

Egyrészt bizakodom, ám kicsit aggódom is.

Kíváncsian hallgatom!

Hatalmas fejlődések történtek országos szinten, de jó ideje már nemzetközi erők dolgoznak a kormány ellen, sajnos, hazai segédlettel is. Nem lehet nem észrevenni, hogy mi minden történik. Mindeközben a kormány családtámogatása, fejlesztései, szuverenitása, a magyarok védelme önmagukért beszélnek az ország jövője érdekében. Sok a gonosz, rosszindulatú, megvezethető ember, ez aggaszt. Ezzel együtt bízom a józan és tájékozott többségben, remélem a legjobbakat.

Balassagyarmat?

Az elmúlt öt esztendőben rengeteg minden történt, egyértelmű a pozitív, értékes változás. Köztudottan nem vagyok párttag, de büszke vagyok rá, hogy megrögzött jobboldaliként élek. Nyitott szemmel járok a városban, figyelemmel kísérem a történeseket, az eseményeket. Ezért mondom, nem látok egyetlen olyat okot sem, amely megrögzött lokálpatriótaként azt mondatná velem, hogy Csach Gábor és csapata ne folytassa a megkezdett munkát.

Szilágyi Norbert
Sümegi Tamás fotói

HIRDETÉS

Legújabb cikkek

Programok