spot_img

Tájékoztató ebösszeírásról

2024. júl. 16.

Balassagyarmat Város Önkormányzata július 1. és július 31. között ebösszeírást végez.

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tv (továbbiakban állatvédelmi tv.) alapján a települési önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

Balassagyarmat Város Önkormányzata az állatvédelmi törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve 2024. július 01. és 2024. július 31. napja között ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeírásakor köteles a nyomtatványon szereplő adatokat az Önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
A nyomtatvány kitöltésével 2024. július 31.-ig teljesíthető az ebekre vonatkozó adatszolgáltatás.

Az ebösszeíráshoz szükséges nyomtatványok beszerezhetők:

• A Balassagyarmati Városháza portáján.
• vagy elektronikus úton letölthető a https://balassagyarmat.hu/hirdetmenyek/ oldalról
• az Önkormányzat alkalmazásában álló, megbízással rendelkező ebösszeíró személyek lakóhelyükön is felkereshetik az Ebtartással érintett háztartásokat, ebben az esetben az adatok rögzítésére a helyszínen kerül sor.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni a Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal részére az alábbi módokon:

-Levélben: 2660 Balassagyarmat Rákóczi út 12.
-személyesen Balassagyarmati Polgármesteri Hivatal portáján elhelyezett gyűjtő ládába elhelyezve.
-Elektronikus levélcímre (aláírva szkennelt formában) ebosszeiras@balassagyarmat.hu címre.

Az Állatvédelmi tv. alapján az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a jogszabály szerinti adatokat rendelkezésre bocsátani. Aki ennek nem tesz eleget az állatvédelmi bírsággal sújtható. Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31) Korm. rendelet szerint a kiszabható állatvédelmi bírság összege 30.000.-Ft.

dr. Varga Andrea
jegyző

Legújabb cikkek

Programok