Kiadó önkormányzati helyiség

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A Balassagyarmat, József A. u. 1. szám alatti (volt Tanbolt) helyiség bérbeadására Balassagyarmat Város Önkormányzata ajánlatkérő pályázati eljárás keretében BÉRBEADÁSRA meghirdeti az önkormányzat kizárólagos...

Eladó önkormányzati telkek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY Balassagyarmat Város Önkormányzata Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 37/2015.(III.26.) határozata, valamint az egyes ingatlanokban tulajdonjoggal rendelkező magántulajdonosokkal történt egyeztetés alapján VÉTELRE meghirdeti a balassagyarmati...

Eladó önkormányzati telek

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY a Balassagyarmat, 3198. hrsz. alatti, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan pályázati eljárás úján történő értékesítésre Balassagyarmat Város Önkormányzata (2660 Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.) Balassagyarmat Város Önkormányzata...

Könyvtárigazgató kerestetik

Madách Imre Városi Könyvtár intézményvezetői pályázata Balassagyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Madách Imre Városi Könyvtár /2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 50./ vezetésére,...

Adózók, figyelem!

TISZTELT ADÓZÓK! Felhívom a figyelmüket, hogy a 2021. I. félévi magánszemélyek kommunális adóját és a helyi iparűzési adóelőleget március 16-ig fizethetik meg késedelmi pótlék mentesen. Az adófizetési...

Kiadó önkormányzati helyiség

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség...

Önkormányzati fogadónapok

A városi önkormányzat tisztségviselői február hónapban az alábbiak szerint tartják fogadónapjukat. A COVID-19 járvány terjedésének megakadályozása érdekében a személyes megjelenéshez előzetes telefonos bejelentkezés szükséges! Telefonszám: 06-35/505-925 Csach...

Önkormányzati helyiség bérbeadása

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség...

Változás a gépjárműadózásban

Hatáskörváltozás lépett életbe január 1-jén a gépjárműadó fizetésre, ügyintézésre vonatkozóan. A belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban az adóhatósági feladatokat 2021. január 1-jétől a NAV látja...

Önkormányzati ingatlan bérbeadása

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y az alábbi önkormányzati tulajdonban álló helyiség...

LEGÚJABB CIKKEK

PROGRAMOK