spot_img

Felhívás: kik kapják a kitüntetéseket?

2024. júl. 16.

Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének a „Balassagyarmat Díszpolgára” cím és a „Balassagyarmatért” emlékérem adományozás rendjéről szóló 30/2014. (XII.23.) rendelete (továbbiakban: Rendelet) értelmében ezúton kérjük a város társadalmi, civil és gazdasági szerveit, intézményeit és a lakosságot, hogy a „Balassagyarmat Díszpolgára” cím és a “Balassagyarmatért” emlékérem kitüntetésben részesítendők körére tegyenek javaslatokat.

A díjakat a Civitas Fortissima Emléknapon, a 2024. január 29-ei Ünnepi Képviselő-testületi ülésen adjuk át, az 1919. január 29-ei „csehkiverés” évfordulójára emlékezve, hagyományainkhoz és a Civitas Fortissima méltó megünneplésének jelentőségéhez való ragaszkodásunkhoz híven.

A rendelet alapján „Balassagyarmat Díszpolgárává” választhatók azok a magyar állampolgárok, akik a város fejlődésének elősegítésében, társadalmi, gazdasági és kulturális életében, a város lakossága javára – huzamosabb időn keresztül – eredményes és sikeres tevékenységet folytattak. Díszpolgárrá választható az a külföldi állampolgár is, akinek tevékenysége az előzőekben leírt feltételeknek megfelel. A cím posztumusz kitüntetésként is adományozható, amennyiben a kitüntetésre javasolt személy halála és a javaslat benyújtásának határideje közötti időszak nem haladja meg az 1 évet.

A rendelet alapján „Balassagyarmatért” emlékérem kitüntetésben részesíthetők azok a magánszemélyek, vállalatok, társadalmi és civil szervek, vállalkozások, intézmények szervezeti egységei, munkacsoportjai, egyéni vállalkozók, akik a város fejlesztésében, gazdasági, kulturális, művészeti, egészségügyi és sport életének fellendítésében kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A cím posztumusz kitüntetésként is adományozható, ha a kitüntetésre javasolt személy halála és a javaslat benyújtásának határideje közötti időszak nem haladja meg az 1 évet.

A javaslatot a rendeletben meghatározott formanyomtatványon tehetik meg, amely beszerezhető a Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal, Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztályán, valamint elektronikusan letölthető a www.balassagyarmat.hu honlapról a Közérdekű adatok/ Hirdetmények menüpontból. A kitüntetések adományozásának részletszabályai szintén megtekinthetők a honlapon elérhető Rendeletben.

A javaslatok megtételének, benyújtási határideje:

  1. december 08. péntek

Benyújtás helyszíne:
Balassagyarmati Közös Önkormányzati Hivatal,
Önkormányzati, Humánszolgáltatási és Igazgatási Osztály
(2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 12.)

Legújabb cikkek

Programok